Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XIII/103/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 35a ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz.1457, poz. 1873, z 2015 r. poz. 493, poz. 1240 oraz art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/15/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmienionej uchwałą Nr X/70/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 w pkt 1:
  1. lit. a otrzymuje brzmienie:
   "a) przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art .12a ustawy) – 68.531,13 zł”
  2. lit. c otrzymuje brzmienie:
   „c) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy okreśłone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 ustawy (art 35a ust. 1 pkt 6a ustawy) – 0,00 zł”
  3. lit.d otrzymuje brzmienie:
   „d) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 ustawy) – 8.796,53 zł“
 2. W § 1 w pkt 2:
  1. lit.a otrzymuje brzmienie:
   „a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy) – 248.574,00 zł”
  2. lit.b otrzymuje brzmienie:
   „b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit.b ustawy) – 20.318,66 zł”
  3. lit.c otrzymuje brzmienie:
   „c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy) – 530.575,29 zł”
  4. lit.d otrzymuje brzmienie:
   „d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art 35a ust. 1 pkt 7 lit. 
   d ustawy) – 135.560,39 zł”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30.11.2015 r. (155kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Jakub Sosiński (3 grudnia 2015, 14:01:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij