Zarządzenie nr 197/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 9, oznaczonej jako działka nr 123/7 KM 55 o pow. 0,0075 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 11 oraz art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§ 3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek nr 105/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 9, oznaczonej jako działka nr 123/7 KM 55 o pow. 0,0075 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek do spraw gospodarki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 8. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 197/2015 (39kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (20 lipca 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (21 lipca 2015, 10:05:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij