Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 – jednolity tekst z późn. zmianami)

 1. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru wyodrębnionego z części jego terytorium symbolem Z 42 ZP/US/KS.
  Uchwała RMW Nr 37/XXXVIII/97 z dnia 28 lipca 1997r.;
  Dz. Urz. Woj. Włocławskiego nr 20 z 1997r., poz. 103
  Tekst (95kB) pdf

 2. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium Włocławka pomiędzy ulicami: Witosa, Chopina, Cmentarną a terenami PKP.
  Uchwała RMW Nr 33/V/98 z dnia 30 grudnia 1998r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 9 z 11 lutego 1999r., poz. 40
  Tekst (261kB) pdf

 3. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony przy ulicach Królewieckiej 14 i Żabiej 3.
  Uchwała RMW Nr 91/XI/99 z dnia 28 czerwca 1999r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 55 z 31.08.1999r., poz. 594
  Tekst (115kB) pdf

 4. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony przy ul. Kowalskiej 1-3.
  Uchwała RMW Nr 92/XI/99 z dnia 28 czerwca 1999r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 55 z 31.08.1999r., poz. 595
  Tekst (114kB) pdf

 5. mpzp miasta Włocławka obejmujący obszar wyodrębniony z części jego terytorium, położony w dzielnicy „Zazamcze” przy ul. Piwnej 1 i 3, działki nr 11 i 12.
  Uchwała RMW Nr 124/XIV/99 z dnia 29 listopada 1999r.;
  Uchwała RMW Nr 146/XVI/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały j.w.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 18 z 11 kwietnia 2000r., poz. 126
  Tekst - część pierwsza (99kB) pdf
  Tekst - część druga (49kB) pdf

 6. mpzp miasta Włocławka dotyczący Osiedla mieszkaniowego „KOKOSZKA”.
  Uchwała RMW Nr 46/XXII/2000 z dnia 26 czerwca 2000r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 71 z dnia 03 października 2000r., poz. 559
  Tekst (143kB) pdf

 7. mpzp miasta Włocławka w zakresie linii rozgraniczających ulicy Żyznej.
  Uchwała RMW Nr 9/XXVIII/2001 z dnia 26 lutego 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 31 maja 2001r., poz. 479
  Tekst (98kB) pdf

 8. mpzp terenu przy skrzyżowaniu ulicy Królewieckiej z ul. Cyganką.
  Uchwała RMW Nr 8/XXVIII/2001 z dnia 26 lutego 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 31 maja 2001r., poz. 478
  Tekst (139kB) pdf

 9. mpzp terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ulicy Lisek we Włocławku.
  Uchwała RMW Nr 17/XXIX/2001 z dnia 26 marca 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 53 z dnia 17 sierpnia 2001r., poz. 1120
  Tekst (165kB) pdf

 10. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ptasią, Leśną, Barską, terenem jednostki wojskowej, Okrężną i Barską.
  Uchwała RMW Nr 27/XXX/2001 z dnia 27 kwietnia 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 53 z dnia 17 sierpnia 2001r., poz. 1121
  Tekst (110kB) pdf

 11. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru wyodrębnionego z części jego terytorium zawartego pomiędzy ulicami: Łęgską, Płocką, Barską, Polną, Stodólną i Okrężną.
  Uchwała RMW Nr 41/XXXII/2001 z dnia 25 czerwca 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 62 z dnia 14 września 2001r., poz. 1212
  Tekst (152kB) pdf

 12. mpzp obszaru wyodrębnionego z części terytorium miasta Włocławka w zakresie ustalenia szerokości obszaru kolejowego i przeznaczenia terenów z nim sąsiadujących.
  Uchwała RMW Nr 1/XXXIX/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 36 z dnia 15 maja 2002r., poz. 684
  Tekst (152kB) pdf

 13. mpzp w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku.
  Uchwała RMW Nr 3/XXXIX/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 51 z dnia 07 czerwca 2002r., poz. 945
  Tekst (87kB) pdf

 14. mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, Wiejską oraz terenami ogródków działkowych.
  Uchwała RMW Nr 12/XL/2002 z dnia 25 lutego 2002r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 74 z dnia 26.06.2002r., poz. 1533
  Tekst (133kB) pdf

 15. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego między ulicami Chopina, Leśna, Aleją Kazimierza Wielkiego, terenem cmentarza komunalnego oraz PKP (kierunek Toruń – Kutno i bocznica).
  Uchwała RMW Nr 1/V/2003 z dnia 10 lutego 2003r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 02 kwietnia 2003r., poz. 543
  Tekst (178kB) pdf

 16. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru placu Zielonego Rynku.
  Uchwała RMW Nr 20/XXII/2004 z dnia 31 maja 2004r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 83 z dnia 26 lipca 2004r, poz. 1438
  Tekst (156kB) pdf

 17. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego we Włocławku zawartego pomiędzy ulicami: Żytnią, Barską, projektowaną ulicą zbiorczą – ul. Wojskową – stanowiącą przedłużenie ul. Ostrowskiej do ul. Okrężnej oraz granicą terenów wojskowych od strony zachodniej.
  Uchwała RMW Nr 108/XXVII/2004 z dnia 29 listopada 2004r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 2 z 12 stycznia 2005r., poz. 35
  Tekst (145kB) pdf

 18. mpzp w zakresie obszaru ograniczonego ulicą Okrzei, terenem parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Piwną, rzeką Wisłą oraz przepompownią ścieków.
  Uchwała RMW Nr 46/XLIX/2006 z dnia 5 czerwca 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 119 z dnia 4 września 2006r., poz. 1743
  Tekst (261kB) pdf


  Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz. 717 z późn zm.)


 19. mpzp w zakresie obszaru położonego we Włocławku zawartego pomiędzy ulicami: zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych wzdłuż byłych zakładów („Ursus”, „Fabryka Domów”), zaporą awaryjną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ulicą Rybnicką i granicą miasta.
  Uchwała RMW Nr 50/XXIV/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 104 z dnia 7 października 2004r., poz. 1783
  Tekst (269kB) pdf

 20. mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: Lipnowską, Dobrzyń-ską wraz z Kulińską, zachodnia granicą posesji „Domu pomocy społecznej” oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego a granicą obszarów leśnych.
  Uchwała RMW Nr 129/XL/2005 z dnia 7 listopada 2005r.;
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 6 z dnia 23 stycznia 2006r., poz. 71
  Tekst (277kB) pdf

 21. mpzp w zakresie obszaru położonego we Włocławku zawartego pomiędzy ulicami: Aleją Jana Pawła II, Mielęcińską, Ziołową, Szpalerową, Brzezinową, Bluszczową, Paprocią, Łowiecką, granicą miasta i ogrodzeniem Zakładu Karnego oraz w rejonie ulicy Cienistej pomiędzy ulicami: Miodową, Modrą, Łabędzią, Daleką i Skrytą.
  Uchwała RMW Nr 3/XLIV/2006 z dnia 30 stycznia 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 z dnia 31 marca 2006r., poz. 724
  Tekst (458kB) pdf

 22. zmiana mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego w rejonie ulicy Celulozowej, działki nr 15/38, 15/47 i 15/58 oraz część działki nr 15/37 KM 87.
  Uchwała RMW Nr 12/XLV/2006 z dnia 27 lutego 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 1 z dnia 4 stycznia 2007r., poz. 1
  Tekst (156kB) pdf

 23. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Okrężną, północną granicą działki nr 75 KM 84, zachodnią granicą działek nr 64/3, 64/1, 65 KM 85, częścią północnej granicy działki nr 1/29 i częścią południowej granicy działki nr 1/29 KM 85, zachodnią granicą działek nr 2/6 i 2/7 KM 106, północną granicą działki nr 1/7 KM 106 oraz ulicą Bracką.
  Uchwała RMW Nr 11/XLV/2006 z dnia 27 lutego 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 44 z dnia 7 kwietnia 2006r., poz. 737
  Tekst (162kB) pdf

 24. mpzp w zakresie obszaru położonego przy Alei Kazimierza Wielkiego, dz. nr 16/3, część dz. nr 17 i 77 KM 123.
  Uchwała RMW Nr 45/XLIX/2006 z dnia 5 czerwca 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 99 z dnia 26 lipca 2006r., poz. 1539
  Tekst (127kB) pdf

 25. mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego w rejonie ulicy Płockiej i zawartego po-między: brzegiem rzeki Wisły, wschodnią granicą dziełek nr 1/2 i 19/1 KM 96, ulicą Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego oraz kanałem „A”.
  Uchwała RMW Nr 63/L/2006 z dnia 26 czerwca 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 148 z dnia 29 listopada 2006r., poz. 2165
  Tekst (304kB) pdf

 26. mpzp w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: terenami kolejowymi – działki nr 78/31 i 78/17 KM 53, ulicą Okrzei, Wierzbową, północno-zachodnią granicą działek nr 40/1, 40/2 i 54 KM 82, ulicą Okrężną, Witosa, terenami PKP, ulicą Spółdzielczą i Kaliską.
  Uchwała RMW Nr 5/IV/2007 z dnia 29 stycznia 2007r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 33 z dnia 22 marca 2007r., poz. 479
  Tekst (288kB) pdf

 27. zmiana mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego w rejonie ulic Celulozowej, Stodólnej, Okrężnej, Łęgskiej i Składowej, zawartego pomiędzy: projektowanymi ulicami o symbo-lach 7 KL 1/2, 8 KL 1/2, 9 KD 1/2 i 11 KD 1/2, południową granicą części działki nr 24/106 KM 88, ponownie ulicą o symbolu 11 KD 1/2, południową granicą części działki nr 24/106 KM 88, ponow-nie ulicą o symbolu 11 KD 1/2, południową granicą części działki nr 15/64 KM 87 (część terenu o symbolu 19 EE), ulicą o symbolu 10 KD 1/2, ponownie ulicą o symbolu 9 KD 1/2 i północno - zachodnią granicą działki nr 15/56 KM 87 (teren o symbolu 14 MW) oraz pomiędzy: południowo- wschodnią granicą działki nr 15/71 KM 87, południowymi granicami części działek nr 17/2, 17/1 i 19 KM 87, ulicą Stodólną, Okrężną, Łęgską i Składową oraz projektowanymi ulicami o symbo-lach 9 KD 1/2 i 10 KD 1/2.
  Uchwała RMW Nr 23/VI/2007 z dnia 26 marca 2007r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 78 z 29 czerwca 2007r., poz. 1225
  Tekst (261kB) pdf

 28. mpzp dla obszaru położonego we Włocławku przy skrzyżowaniu ulicy Zduńskiej 1/3 i Królewieckiej 41/43/45/47.
  Uchwała RMW Nr 74/X/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r. 
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 120 z 26 października 2007r., poz.1784
  Tekst (150kB) pdf

 29. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – część działki nr 402 KM 1 Michelin oraz w strefie ochrony pośredniej ze-wnętrznej ujęcia wody „Zazamcze” – część działki nr 222 KM 28.
  Uchwała RMW Nr 75/X/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 120 z 26 października 2007r., poz.1785
  Tekst (151kB) pdf

 30. zmiana mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: ulicą Okrężną, północną granicą działki nr 75 KM 84, zachodnią granicą działek nr 65, 64/3, 64/1 KM 84, północ-ną granicą działki nr 64/2 KM 84 do przecięcia z przedłużeniem południowych granic działek nr 3/10, 3/7, 2/10, 2/9 KM 83.
  Uchwała RMW Nr 76/X/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r. 
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 120 z 26 października 2007r., poz.1786
  Tekst (207kB) pdf

 31. mpzp dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: zachodnią granicą działki nr 12/3 KM 34, ulicami Toruńską, Prymasa St. Wyszyńskiego, wschodnią granicą działki nr 3/2 KM 35, częścią południowej granicy i wschodnią granica działki nr 3/4 KM 35, częścią południowej granicy działki nr 2 KM 23, zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki oraz południowym brzegiem rzeki Wisły. 
  Uchwała RMW Nr 78/XX/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pomorskiego Nr 128 z 14 października 2008r., poz. 2030
  Tekst (1554kB) pdf

 32. mpzp dla obszaru położonego w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcie wody „Krzywe Błota”- w rejonie jeziora Czarne.
  Uchwała RMW Nr 79/XX/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pomorskiego Nr 128 z 14 października 2008r., poz. 2031
  Tekst (1404kB) pdf

 33. mpzp dla obszaru położonego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88 oraz przy ul. Stodólnej 8, 10, 12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70, 15/71 KM 87, oraz w zakresie ob-szaru przebiegu ulicy Celulozowej o symbolu 7 KL1/2, od ulicy Płockiej do projektowanej ulicy lo-kalnej o symbolu 8 KL1/2.
  Uchwała RMW NR 87/XXI/2008 z dnia 6 października 2008 roku.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 152 z dnia 25 listopada 2008r., poz. 2324
  Tekst (984kB) pdf

 34. mpzp dla obszaru położonego w granicach działek 9/4, 10/4, 11/3, 12/3 i 13/3 KM 98 przy ul. Spokojnej.
  Uchwała RMW NR 88/XXI/2008 z dnia 6 października 2008 roku.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 152 z dnia 25 listopada 2008r., poz. 2325
  Tekst (687kB) pdf

 35. mpzp miasta Włocławek w rejonie ulicy Żytniej, działka nr 1/25 KM 85.
  Uchwała Nr XXXIV/230/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2009r., Nr 111, poz. 1842
  Tekst (908kB) pdf

 36. mpzp dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Żytnią, Barską, Wojskową działki nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85.
  Uchwała Nr XXXIV/231/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2009r., Nr 111, poz. 1843
  Tekst (1547kB) pdf

 37. mpzp miasta Włocławek w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra.
  Uchwała RMW Nr XXVII/20/09 z dnia 6 kwietnia 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 58 z dnia 2 czerwca 2009r., poz. 1191
  Tekst (1354kB) pdf

 38. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.
  Uchwała RMW Nr XXVIII/31/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 60 z dnia 16 czerwca 2009r., poz. 1229
  Tekst (1264kB) pdf

 39. mpzp miasta Włocławek w rejonie ulic Kapitulnej i Długiej.
  Uchwała RMW Nr XXXIV/229/09 z dnia 21 września 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 113 z dnia 19 listopada 2009r., poz. 1871
  Tekst (1131kB) pdf

 40. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: ulicą Witosa, projektowaną ulicą 4 KL*, wschodnimi granicami działek nr 23/13, 22/11 i 23/19 KM 80, południowymi granicami działek nr 22/11 i 22/9, terenami kolejowymi oraz ulicą Witosa, Chopina, fragmentem działki nr 25/2, południowymi granicami działek nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80.
  Uchwała RMW Nr XXXVI/346/09 z dnia 30 listopada 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 12 z dnia 21 stycznia 2010r., poz. 169
  Tekst (893kB) pdf

 41. mpzp miasta Włocławek dla obszarów położonych w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – części działki nr 402 KM 1 Michelin.
  Uchwała RMW Nr XXXVI/345/09 z dnia 30 listopada 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 12 z dnia 21 stycznia 2010r., poz.168
  Tekst (736kB) pdf

 42. mpzp miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicą Papieżka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 km 100, fragm. ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemysłowej, Al. K. Wielkiego, granicą terenów leśnych oraz terenami bocznicy kolejowej.
  Uchwała Nr XLIII / 119 / 10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010 roku
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 130 z dnia 17 sierpnia 2010r., poz. 1666
  Tekst (2666kB) pdf

 43. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Wiejską, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, ulicą Wysoką (wraz z częścią działki nr 15/4 KM 40 i działkami nr 16, 17, 18 i 19/1 KM 40), ulicą Długą (wraz z częściami działek nr 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 KM 56 i nr 1/92, 117 KM 55).
  Uchwała RMW Nr VII/20/11 z dnia 21 lutego 2011r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 159 z dnia 18 lipca 2011r., poz.1342
  Tekst (2839kB) pdf

 44. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rz. Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM 48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r. 
  Uchwała RMW Nr IX/73/11 z dnia 9 maja 2011r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 167 z dnia 27 lipca 2011 r., poz. 1403
  Tekst (2525kB) pdf

 45. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papieżki, zawartego pomiędzy ulicami Płocką, Barską, Polną oraz terenami bocznicy kolejowej.
  Uchwała RMW Nr X/96/11 z dnia 31 maja 2011r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 165 z dnia 26 lipca 2011r., poz.1391
  Tekst (124kB) pdf

 46. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodólnej, Okrężnej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, Żytniej, Okrężnej oraz Parku im. Wł. Łokietka z wyłączeniem terenów objętych: Uchwałą Nr 3/XXXIX/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku oraz Uchwałą Nr 87/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. Nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88, oraz w zakresie obszaru położonego przy ul. Stodolnej 8,10, 12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70 i 15/71 KM 87, oraz w zakresie obszaru przebiegu ulicy Celulozowej o symbolu 7 KL 1/2, od ul. Płockiej do projektowanej ulicy lokalnej o symbolu 8 KL 1/2.
  Uchwała nr XIII/162/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2011
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 226 z dnia 10 października 2011r., poz. 2095
  Tekst (3839kB) pdf

 47. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Komunalnej i Cmentarnej, pomiędzy Aleją Królowej Jadwigi i terenami kolejowymi.
  Uchwała RMW Nr XX/50/2012 z dnia 26 marca 2012r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 20 kwietnia 2012 r.,poz.973
  Tekst (553kB) pdf

 48. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Okrężnej, Brackiej, Leśnej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wyłączeniem terenu zamkniętego obejmującego działkę nr 60/8 KM 82 oraz działki nr 1/2 i 3/12 KM 83.
  Uchwała RMW Nr XXIV/171/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Z 20 września 2012r., poz. 1910
  Tekst (1624kB) pdf

 49. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra.
  Uchwała RMW Nr XXXIX/1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2014r., poz. 320
  Tekst

 50. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kaliskiej i terenów kolejowych, pomiędzy ulicami: Okrzei, Spółdzielczą, Kruszyńską, Planty, Wiejską i Węglową.
  Uchwała RMW Nr XLII/39/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2014r., poz. 1541
  Tekst (7978kB) pdf

 51. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej i Pułaskiego.
  Uchwała RMW Nr XLII/40/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2014r., poz. 1542
  Tekst (2727kB) pdf

 52. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki.
  Uchwała Nr XLII/57/2014 RMW z dnia 27 czerwca 2014r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2014r., poz. 2161
  Tekst (5549kB) pdf

 53. mpzp miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta.
  Uchwała RMW Nr VI/20/2015 z 30 marca 2015r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  z 2015r. poz. 1223
  Tekst (1070kB) pdf

 54. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy terenem lasu, granicą miasta oraz ulicami: Bluszczową, Szpalerową, Ziołową i Mielęcińską.
  Uchwała RMW Nr VII/38/2015 z 27 kwietnia 2015r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  z 2015r. poz. 1551
  Tekst (1625kB) pdf

 55. mpzp miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Polną, Zielną i Papieżka oraz terenami bocznicy kolejowej.
  Uchwała RMW Nr IX/51/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  z 2015r. poz. 2064
  Tekst (718kB) pdf

Wytworzył: Jolanta Stańczak (6 maja 2011)
Opublikował: Jakub Sosiński (6 maja 2011, 13:17:08)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (15 września 2015, 14:13:02)
Zmieniono: Dodano Uchwałę RMW Nr IX/51/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11096

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij