Zarządzenie nr 113/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Rózinowskiej, oznaczonej jako działka nr 18/5 KM 26 o pow. 0,0212 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822, poz. 1200) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§ 3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek nr 245/2014 z dnia 17 września 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rózinowskiej oznaczonej jako dz. nr 18/5 KM 26 o pow. 0,0212 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 8. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 113/2015 (41kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (29 kwietnia 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (30 kwietnia 2015, 15:05:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij