Zarządzenie nr 298/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mechaników oznaczonej jako dz. 65/24 KM 31 o pow. 0,0322 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 35, art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) oraz Uchwały Nr XLV/100/2014 z dnia 27 października 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz Miasta na prawach powiatu Włocławek, na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z przeznaczeniem na cele działalności oświatowej i naukowej.

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 298/2014 (14kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (13 listopada 2014)
Opublikował: Jakub Sosiński (13 listopada 2014, 14:26:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij