Zarządzenie nr 240/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 9 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ i art. 11 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 1039/ oraz w wykonaniu uchwały nr 86/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek zmienionej uchwałą nr 107/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 01 grudnia 2008 r. /Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. nr 175, poz. 3060 i poz. 3061/ i uchwały nr IX/52/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek /Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r. poz. 2065/

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 9 lokali mieszkalnych w budynkach położonych we Włocławku, objętych wykazami stanowiącymi załącznik nr 1 i załącznik nr 2, do Zarządzenia.
 
§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tych wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 240/2015 (58kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (11 sierpnia 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (12 sierpnia 2015, 11:08:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij