2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

VI sesja Rady Miasta Włocławek

Dnia 30 marca 2015 roku o godzinie 9.00 w Sali Nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady VI sesji Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad VI sesji Rady Miasta Włocławek
 1. Sprawy organizacyjne.
  a/ otwarcie sesji 
  b/ stwierdzenie quorum 
  c/ przyjęcie protokołu z obrad V sesji 
  d/ przyjęcie porządku obrad VI sesji. 
 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Rady Pożytku Publicznego nt. zadań i funkcjonowania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. 
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom i placom. 
 6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku za rok budżetowy 2014.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2014 rok” oraz „Sprawozdania z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z zestawieniem potrzeb systemu pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z realizacji zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych za rok 2014”.
 8. Projekt uchwały sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy  zastępczej. 
 9. Projekt uchwały w sprawie podziału  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Włocławek Programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Włocławska Karta Dużej Rodziny”. 
 11. Projekt uchwały w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. 
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym. 
 13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. 
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta. 
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto  Włocławek. 
 16. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2015. 
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek. 
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku. 
 19. Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg we Włocławku i Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku. 
 20. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek. 
 22. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2015 rok. 
 23. Plan pracy Rady Miasta Włocławek na 2015 rok. 
 24. Informacje i komunikaty. 
 25. Zamknięcie obrad.

Wytworzył: Biuro Rady Miasta (20 marca 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (20 marca 2015, 13:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij