Zarządzenie nr 356/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ulicy: Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 4/3 KM 74/1 o pow. 0,0028 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/12 KM 74/1 o pow. 0,0129 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/13 KM 74/1 o pow. 0,0186 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/14 KM 74/1 o pow. 0,0157 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/15 KM 74/1 o pow. 0,0106 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/16 KM 74/1 o pow. 0,0086 ha, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 11, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015r. poz. 1774, poz. 1777) oraz uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§ 3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 


Do pobrania:
Wykaz 356/2015 (70kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (7 grudnia 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (7 grudnia 2015, 15:24:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij