Zarządzenie nr 160/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Celulozowej, oznaczonej jako dz. 15/67 KM 87 o pow. 0,3625 ha, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379) art. 11, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r poz. 518 t.j.) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)

zarządza się: 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości wymienionej w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wloc.pl.

§ 3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 160/2014 (31kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (23 czerwca 2014)
Opublikował: Jakub Sosiński (23 czerwca 2014, 12:55:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij