Zarządzenie nr 273/2015 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 11 września 2015

w sprawie wywieszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Skrajnej 38 h, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/5 o pow. 0,1007 ha w obrębie 2130 Michelin KM 13, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00075819/5 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 1a, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 782, poz. 1039, poz. 1180) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072, z 2015 r., poz. 871) w związku z zarządzeniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 317/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa 

zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta Włocławek - Zielony Rynek 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22 - na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 273/2015 (44kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (11 września 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (11 września 2015, 13:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij