Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Papieżka 123.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: 1. PAPIEŻKA 123, oznaczonej jako działka nr 11/2 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Paprociej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Paprociej, oznaczonej jako działka nr 13/5 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej na czas nieoznaczony, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Ceglanej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy wraz z terenem dojścia, dojazdu na czas nieoznaczony, będącej w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach: Broniewskiego, Kaliskiej, Żurawiej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach: 1. Broniewskiego, część [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy: Płockiej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Płockiej, oznaczonej jako część działki nr 18/20 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Gajowej 13.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Gajowej 13, oznaczonej jako część działki [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Zbiegniewskiej 18

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Zbiegniewskiej 18, oznaczonej jako działka [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach Sokolej, Kapitulnej, Żytniej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: 1. SOKOLEJ 17, oznaczonej jako działka nr 166/2 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: Długiej, Pustej, Planty oraz Dygasińskiego.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy nw. ulicach: 1. DŁUGA 58, działka nr 25/1 KM 56 o pow. 0,0751 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: Trzcinowej i Szuwarowej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: 1. TRZCINOWEJ, działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: Rzecznej, Płockiej oraz Ciasnej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: 1. RZECZNEJ, oznaczonej jako działka nr 14/4 KM [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach Węglowej i Toruńskiej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: 1. WĘGLOWEJ 25, działka nr 94/4 KM 42 o pow. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Płockiej 155

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA:   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy:   1. PŁOCKIEJ 155, [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Płockiej 11/56.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy :ul. Płockiej, oznaczonej jako część działki [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Płockiej 11/64 .

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 11/64 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kaliskiej 50A.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Kaliskiej 50A, oznaczonej jako działka nr [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Promiennej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Promiennej, oznaczonej jako działka nr 75/41 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Rzece Wiśle (przy ul. Wiślanej).

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy:Rzeka Wisła (przy ul. Wiślanej), oznaczonej jako działka [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Polnej 87.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Polnej 87, oznaczonej jako działka nr 45/1 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Ceglanej 13/15.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy wraz z terenem dojścia, dojazdu na czas nieoznaczony, będącej w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Starodębskiej 21.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Starodębskiej 21, oznaczonej jako działka [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości położonej we Włocławku, przy ulicy ul. Ceglanej 13/15.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe wraz z terenem dojścia, dojazdu na czas nieoznaczony, będącej w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ulicy Związków Zawodowych 10.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ulicy:Związków Zawodowych 10 pow. użytkowa 75,50 m2, strefa IPrzetarg odbędzie się w siedzibie [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz Skarbu Państwa położonych we Włocławku przy ulicach Żytniej 4, 6, 10 oraz Polnej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz Skarbu Państwa położonych we Włocławku przy ulicy:ul. Żytnia 10 część dz. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Dziewińskiej 11A, oznaczonej jako część działki nr 22/19 KM 75 o pow. 30,00 m.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Dziewińskiej 11A, oznaczonej jako część [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Stodólnej 33, oznaczonej jako działka nr 8/2 KM 49/2 o pow. 89,00 m2

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Stodólnej 33, oznaczonej jako działka nr [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Moniuszki 3-19, oznaczonej jako działka nr 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Moniuszki 3-19, oznaczonej jako część [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Moniuszki 3-19, oznaczonej jako działka nr 9/2 KM 68 o pow. 40,00 m2.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Moniuszki 3-19, oznaczonej jako działka nr [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Dziewińskiej 11 i 11c.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Dziewińskiej 11 i 11c, oznaczonej jako [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego 4.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Prymasa Wyszyńskiego 4 , oznaczonej jako [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Lipnowskiej 14.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Lipnowskiej 14, oznaczonej jako działka nr [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Al. Jana Pawła II 14R.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:Al. Jana Pawła II 14R , część działki nr [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Reymonta 23.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Reymonta 23, oznaczonej jako działka nr 51 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Planty.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Planty, oznaczonej jako działka nr 116/6 KM [...]

Przetargi ustne nieograniczone na najem garaży oraz lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicach: Cmentarz Komunalny Al. Chopina, Traugutta, Suszyckiej, Starodębskiej, Towarowej, Toruńskiej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na najem garaży położonych we Włocławku przy ulicy: 1. Cmentarz Komunalny Al. Chopina 3/5 pow. użytkowa 14,40 m2 strefa I2. Traugutta 24 pow. [...]

Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Spółdzielczej 2.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Spółdzielczej 2, oznaczonej jako [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach Kraszewskiego 21-23, Jodłowej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Kraszewskiego 21-23,części działki nr [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Dziewińskiej 11 i 11c

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Dziewińskiej 11 i 11c, oznaczonej jako [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 71 o pow. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kraszewskiego.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : 1. Kraszewskiego , część działki nr 83/2 KM [...]

Przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicach: Reymonta, Żytniej, Kraszewskiego, Alei Jana Pawła II.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach: 1. Reymonta 23 , część działki nr 51 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ulicy Michelińskiej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek położonych przy ulicy: 1. Michelińskiej 36 dz. 94/6 KM 21 Michelin o pow. 0,0228 ha oraz [...]

Przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicach: Suszyckiej, Towarowej, Toruńskiej, Starodębskiej, Związków Zawodowych.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicy: 1. Suszycka 13 pow. użytkowa 91,00 m2 strefa III2. Suszycka 13 pow. [...]

Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej przy ulicy Kaliskiej, działka nr 22/12.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKODWOŁUJE: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej przy ulicy: Kaliskiej oznaczonej jako dz. 22/12 KM 73 o pow. 0,0045 ha,  Dla w/w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej przy ulicy Kaliskiej, działka nr 22/12.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej przy ulicy: Kaliskiej oznaczonej jako dz. 22/12 KM 73 o pow. 0,0045 ha,  Dla w/w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek do nieruchomości położonej przy ulicy Celulozowej we Włocławku.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek do n/w nieruchomości położonej przy ulicy: Celulozowej dz. 15/67 KM 87 o pow. 0,3625 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rzecznej 37/7.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rzecznej, oznaczonej jako: działka nr 37/7 KM 35 o pow. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Żytniej 78

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy 1.Żytniej 78, działka nr 20/2 KM 105 o pow.0,0875 ha.   Dla w/w nieruchomości [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Sokolej 17

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: 1. Sokolej 17, działka nr 166/2 KM 09 Michelin o pow. 0,2960 ha. Dla w/w nieruchomości w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: Płockiej, Dygasińskiego, Jasnej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: 1.PŁOCKIEJ 77, oznaczonej jako działka nr 80/1 KM [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach Długiej, Pustej, Planty.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach: 1. DŁUGA 58, działka nr 25/1 KM 56 o pow. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Trzcinowej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy : 1. TRZCINOWEJ, działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Węglowej 25.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: 1. WĘGLOWEJ 25, działka nr 94/4 KM 42 o pow. 0,5493 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kapitulnej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: 1. KAPITULNEJ, działka nr 1/24 KM – 67 o pow. 0,8259 [...]

Przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicach: Ptasiej, Starodębskiej, Związków Zawodowych, Długiej, Świętego Antoniego.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicy: 1. Ptasia 2 pow. użytkowa 51,80 m2 strefa II2. Starodębska 26 c pow. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 91D.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: ul. Toruńskiej 91D, oznaczonej jako działka [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Płockiej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: 1.PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/17 KM [...]

Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Spółdzielczej 2.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ul. Spółdzielczej 2, oznaczonej jako [...]

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości , stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy rzece Wiśle, ul. Bechiego i ul. Wiślana.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy:Rzeka Wisła (przy ul. Bechiego), oznaczonej jako działka [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rzecznej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rzecznej, oznaczonej jako: działka nr 14/4 KM 35 o pow. [...]

Przetargi ustne nieograniczone na najem garaży oraz lokali użytkowych położonych we Włocławku (2014 r.)

Prezydent Miasta Włocławek Ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego we Włocławku przy ulicy: 1) Cicha 2A pow. użytkowa 13,50 m2 I strefa  II przetarg ustny nieograniczony na najem garaży [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Trzcinowej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: 1. TRZCINOWEJ, oznaczonej jako działka nr 1/21 KM 71 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kawka.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKODWOŁUJE: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kawka, oznaczonej jako: działka nr 4/46 KM 1 Obręb [...]

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 372 KM 1 Obręb Michelin o pow. 0,0579 ha.

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00090609/1. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona o równej, gruntowej powierzchni, [...]

IV przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy ul. Bechiego, Wiślanej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA: IV przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy:Rzeka Wisła (przy ul. Bechiego), oznaczonej jako [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: PŁOCKIEJ 77, DYGASIŃSKIEGO 1, JASNEJ 5b, JASNEJ 5c, JASNEJ 5d, JASNEJ 5e

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA:   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy:   1.PŁOCKIEJ 77, [...]

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Jasnej

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA:   I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Jasnej   1. Udział [...]

Przetargi ustne nieograniczone na najem garaży oraz lokali użytkowych położonych we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławekogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garaży położonych we Włocławku przy ulicy : 1. Łanieszczyzna 4 /Smolna 7/ pow. użytkowa 16,00 m2 I strefa2. Cyganka 13 pow. użytkowa [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek do nieruchomości położonej przy ulicy Zagajewskiego.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek do n/w nieruchomości położonej przy ulicy : Zagajewskiego dz. 15/129 KM 87 o pow. 0,3406 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Żytniej 74.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Żytniej 74 dz. 25/11 KM 105 o pow.0,0095 ha Dla w/w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicach Wienieckiej, Kapitulnej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy : 1. WIENIECKIEJ, działka nr 13/20 KM 33 o pow. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Trzcinowej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: 1. TRZCINOWEJ, działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Sokolej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Sokolej 17 dz. 166/2 KM 09 Michelin o pow. 0,2960 ha [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Węglowej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: 1. WĘGLOWEJ 25, działka nr 94/4 KM 42 o pow. 0,5493 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Żytniej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Żytniej 78 dz. 20/2 KM 105 o pow.0,0875 ha Dla w/w [...]

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego n/w nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Celulozowej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego n/w nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we [...]

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicach: Dziewińskiej 15, Bojańczyka 1, 3-go Maja 16, Cyganka 13.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicy:   Dziewińska 15 powierzchnia użytkowa 117,00 m2 I strefaBojańczyka 1 [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicach: Długiej, Pustej, Planty.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach: 1. DŁUGA 58, działka nr 25/1 KM 56 o pow. [...]

III przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy ul. Bechiego i ul. Wiślanej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA:   III przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy: Rzeka Wisła (przy ul. [...]

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w lokali użytkowych położonych we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek  Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ulicy: 1. Dziewińska 15 pow. użytk. 142,60 m² - I strefa  oraz II przetarg ustny nieograniczony na [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Bajecznej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK  OGŁASZA:   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:   Bajecznej dz. 75/39 [...]

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Olszowej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA:   I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy: ul. Olszowej 2, oznaczonej jako [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Ziębiej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:ZIĘBIEJ 5a – ALEKSANDRA FREDRY, działka nr 249/46 KM [...]

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicach:Żytnia 65 pow. użytk. 6,40 m² - I strefa Toruńska 47 A pow. użytk. 88,40 m² - I [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Lisek

PREZYDENT   MIASTA   WŁOCŁAWEK OGŁASZA:    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy [...]

II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy: Rzeka Wisła przy ul. Bechiego oraz Wiślanej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA:   II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy : Rzeka Wisła (przy ul. Bechiego), [...]

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Zgodnej 23.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Zgodnej 23 działka 1/189 KM 72/1 o pow. 0,1139 [...]

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: Wienieckiej 13/20 oraz Kapitulnej 1/24.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: 1. WIENIECKIEJ, działka nr 13/20 KM 33 o [...]

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicach: Wienieckiej, działka nr 13/20 KM 33 oraz działka nr 13/21 KM 33, Kapitulnej, działka nr 1/24 KM 67.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA:   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: 1.  WIENIECKIEJ, działka [...]

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy: Rzeka Wisła przy ul. Bechiego oraz Wiślanej.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA:   I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości , stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy: Rzeka Wisła (przy ul. Bechiego), [...]

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy Zielonym Rynku 14 oraz II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Słowackiego 3 /Mickiewicza 2.

Prezydent Miasta Włocławek Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ulicy: 1. Zielony Rynek 14 pow. użytk. 26,20 m² - I strefa  oraz II przetarg ustny nieograniczony [...]

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargów na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Włocławek unieważnia n/w przetargi w całości, które zostały wyznaczone na dzień 27 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 3-go Maja 22 we Włocławku.   I przetarg ustny nieograniczony  na [...]

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy Zielonym Rynku 14 oraz II przetarg ustny nieograniczony na najem lokali przy ulicach: 3-go Maja 9, Toruńska 134, Słowackiego 3 /Mickiewicza 2, Kościelna 2.

Prezydent Miasta Włocławek Ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ulicy: 1. Zielony Rynek 14 pow. użytk. 26,20 m² - I strefa  oraz II przetarg ustny nieograniczony [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 23

Prezydent Miasta Włocławek Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Wieniecka 23, działka nr 24 KM - 36 o pow. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali przy ul. 3-go Maja 9, Toruńska 134, Słowackiego 3/Mickiewicza 2, Kościelna 2 oraz II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ul. Cyganka 24

Prezydent Miasta Włocławek Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicach: 1. 3-go Maja 9 pow. użytk. 59,00 m² - I strefa 2. 3-go Maja 9 pow. użytk. 65,00 m² - I strefa  [...]

Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż n/w nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Bajecznej, działka nr 75/36

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKODWOŁUJE:   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:   UL.  BAJECZNEJ, [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicy: Zgodnej 23, działka nr 1/189, Ziębiej 5A – Aleksandra Fredry, działka nr 249/46, Zachodnia 27, działka nr 27

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK  OGŁASZA:   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy :   ZGODNEJ 23, [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicy: Kapitulnej działka nr 1/24, Energetyków, działka nr 79/1, Żytniej 74B, działka nr 25/10 KM

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEKOGŁASZA:   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy :   1. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul.: Promienna 5B, Wojska Polskiego 16, Piekarska 3, Cyganka 24, Toruńska 47A

Prezydent Miasta Włocławka  Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicach: Promienna 5B pow. użytk. 63,70 m² - I strefaWojska Polskiego 16 pow. użytk. 32,80 m² - I [...]

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul.: Zielony Rynek 16, Bojańczyka 1, Toruńska 47a, Piekarska 3

Prezydent Miasta Włocławka Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych we Włocławku przy ulicyZielony Rynek 16, pow. użytk. 22,70 m² - I strefaBojańczyka 1 pow. użytk. 69,70 m² - [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij