2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

VII sesja Rady Miasta Włocławek

W dniu 27 kwietnia 2015r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady VII sesji Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad przedstawia się następująco
 1. Sprawy organizacyjne.
  a/ otwarcie sesji,
  b/ stwierdzenie quorum,
  c/ przyjęcie protokołu z obrad VI sesji,
  d/ przyjęcie porządku obrad VII sesji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Włocławek za 2014 r.
 5. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i powiatu włocławskiego za 2014 r. 
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025. 
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ul. Łaziennej 6 prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych za rok 2014.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14 prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za rok 2014.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za 2014 rok”.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2015 roku.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokość.
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy terenem lasu, granicą miasta oraz ulicami: Bluszczową, Szpalerową, Ziołową i Mielęcińską. 
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku mienia w postaci środka trwałego i nieruchomości gruntowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego. 
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek. 
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek za 2014 rok”. 
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko".
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian do Statutu Miasta Włocławek.
 22. Informacje i komunikaty.
 23. Zamknięcie obrad.

Wytworzył: Biuro Rady Miasta (21 kwietnia 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (21 kwietnia 2015, 13:02:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij