Wykazy nieruchomości

Zarządzenie nr 373/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Dziewińskiej 19a, oznaczonej jako działka nr 126/4 o powierzchni 0,1595 ha w obrębie Włocławek [...]

Zarządzenie nr 367/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej, oznaczonej jako działka nr 115/13 o powierzchni 0,0072 ha w obrębie Włocławek KM 55, [...]

Zarządzenie nr 366/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Cichej 2, oznaczonej jako działka numer 127 o powierzchni 0.0528 ha w obrębie Włocławek KM 52, [...]

Zarządzenie nr 365/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Szpitalnej 1 B, stanowiącej część dz. nr. 15/12 KM 35 o pow. 15,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 364/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Malinowej, oznaczonej jako działka nr 78/4 KM 5 o pow. 0,0074 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 357/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 356/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ulicy: Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 4/3 KM 74/1 o pow. 0,0028 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/12 KM 74/1 o pow. 0,0129 ha, [...]

Zarządzenie nr 352/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, stanowiącej część działki nr 128 KM 106 o pow. 126,00 m2przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 351/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: Al. Chopina, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 350/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Kaliskiej, stanowiącej część działki nr 159/3 KM 77 o pow. 9,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na [...]

Zarządzenie nr 343/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 341/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Węglowej 15, część działki nr 1 KM 53 o pow. 44,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 340/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej 49, stanowiącej działkę nr 24/3 KM 90 o pow. 584,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 337/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Jazowskiej, oznaczonej jako działka nr 9/2 KM 120 o pow. 0,0858 [...]

Zarządzenie nr 330/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Polnej, część działek nr 45/1 KM 86 o pow. 136,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 329/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Starodębskiej, stanowiącej część dz. nr. 217/32 KM 52 o pow. 1939,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 328/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Bukowej 15/17, stanowiącej część dz. nr. 71/87 KM 51 o pow. 20,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 321/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 12 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 313/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Papieżka 123, oznaczonej jako działka nr 11/2 KM 104 o pow. [...]

Zarządzenie nr 312/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 14, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 113/2 o pow. 0,1104 ha (Włocławek KM 55), dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest [...]

Zarządzenie nr 309/2015 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 7 października 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Baśniowej 8/10, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/68 (Obręb 2020 Michelin, KM 02) o pow. 0,6774 ha, dla [...]

Zarządzenie nr 308/2015 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 7 października 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Zielnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 59/1 o pow. 0,0430 ha, przy ul. Polnej 2, oznaczonej jako [...]

Zarządzenie nr 306/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 11/45 o pow. 0,1050 ha w obrębie Włocławek KM 94, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, [...]

Zarządzenie nr 305/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Chłodnej 24a oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 87/1 o pow. 0,0025 ha w obrębie Włocławek KM 42, stanowiącej własność Gminy Miasto [...]

Zarządzenie nr 299/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Paprociej, stanowiącej działkę nr 13/5 KM 21 o pow. 252,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 298/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 10,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 294/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 71/2 KM 34 o pow. 0,1166 [...]

Zarządzenie nr 292/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, stanowiącej część dz. nr. 128 KM 106 o pow. 126,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 291/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,64 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 282/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: Jasnej 5b, oznaczonej jako działka nr 18 KM 58 o pow. [...]

Zarządzenie nr 281/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 43, stanowiącej dz. nr. 161 KM 77 o pow. 692,00 m2ul. Dziewińskiej 43 A, stanowiącej dz. nr. [...]

Zarządzenie nr 279/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/20 KM 94 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 278/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, stanowiącej część dz. nr. 128 KM 106 o pow. 20,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 277/2015 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 15 września 2015

w sprawie wywieszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa wynoszącego 32/128 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Borowskiej 22a, [...]

Zarządzenie nr 273/2015 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 11 września 2015

w sprawie wywieszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. [...]

Zarządzenie nr 268/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żurawiej 16D, działka nr 5/11 KM 68 o pow. 123,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w [...]

Zarządzenie nr 267/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 26,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 266/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiąceych własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Broniewskiego, część działek nr 1/119 i 1/120 KM 75 o pow. 50,00 m2ul. Kaliskiej, część działki nr [...]

Zarządzenie nr 265/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Al. Chopina 34, stanowiącej dz. nr. 71/94 KM 51 o pow. 500,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w [...]

Zarządzenie nr 264/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Papieżka 123, stanowiącej dz. nr. 11/2 KM 104 o pow. 1832,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 263/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Brzezinowej, oznaczonej jako działka nr 87/1 KM 09 o pow. 0,0280 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 250/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Papieżka, oznaczonej jako działka: nr 3/12 KM 116/2 o pow. 0,4123 ha, nr 3/14 KM 116/2 o pow. 0,4442 ha, nr 4/13 KM 116/2 o pow. 0,1053 ha oraz nr 5/11 KM [...]

Zarządzenie nr 246/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2015

ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Gajowej 13, stanowiącej część działki nr 7/10 KM 70 o pow. 450,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 247/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:ul. Żelazne Wody 76, stanowiącej część dz. nr. 128 KM 106 o pow. 20,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 243/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zbiegniewskiej 18, część działki nr 40/7 KM 73 o pow. 43,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 240/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 9 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 233/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żwirki i Wigury 29, część działki nr 101 KM 57 o pow. 150,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na okres [...]

Zarządzenie nr 232/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 20,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 224/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2015

jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Celulozowej, oznaczonej ewidencyjnie jako [...]

Zarządzenie nr 223/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2015

jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 187, oznaczonej ewidencyjnie jako [...]

Zarządzenie nr 222/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2015

jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Skrajnej 38J, oznaczonej ewidencyjnie jako [...]

Zarządzenie nr 221/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 828,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 220/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zakręt 8, stanowiącej część dz. nr. 116/1 KM 1 (obręb Rózinowo) o pow. 93,80 m2przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 219/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej, stanowiącej część dz. nr. 157/51 KM 77 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 218/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 sierpnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 217/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2015

jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Celulozowej, oznaczonej ewidencyjnie jako [...]

Zarządzenie nr 202/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 10,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 201/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Ptasiej 2A stanowiącej część dz. nr. 87/2 KM 83 o pow. 70,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 200/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Wiejskiej 39A, stanowiącej część dz. nr. 1 KM 77 o pow. 15,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 197/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 9, oznaczonej jako działka nr 123/7 KM 55 o pow. 0,0075 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. Na [...]

Zarządzenie nr 196/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 4-18, stanowiącej część dz. nr. 9/1 KM 68 o pow. 42,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 195/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kraszewskiego 21, stanowiącej część dz. nr. 78/20 KM 51 o pow. 54,76 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 194/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy: ul. Żabiej 4, oznaczonej jako działka nr 131/2 KM 45 o pow. 0,0222 ha oraz działka nr 134/2 KM 45 o pow. 0,0092 ha, stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie nr 191/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:  ul. Starodębska, część działki nr 217/32 KM 52 o pow. 1377,00 m2  przeznaczonej do wydzierżawienia na [...]

Zarządzenie nr 190/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2015

w sprawie wywieszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Krzywa Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr [...]

Zarządzenie nr 184/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej , część działki nr 11/56 KM 94 o pow. 15,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 183/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 182/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy Płockiej 155, oznaczonych jako działki: nr 19/12 KM 94 o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 [...]

Zarządzenie nr 180/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej , część działki nr 11/64 KM 94 o pow. 400,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 179/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 46, stanowiącej dz. nr. 4/3 KM 34 o pow. 242,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech [...]

Zarządzenie nr 178/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 10,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 177/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Łęgskiej 22b, stanowiącej część dz. nr. 40/11 KM 47 o pow. 68,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 176/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/20 KM 94 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 171/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicy: Długiej 58, oznaczonej jako działka nr 25/1 KM 56 o pow. 0,0751 ha; Planty 81a, oznaczonej jako działka nr 39/6 KM 57 o pow. 0,0686 ha; Pustej 46, oznaczonej [...]

Zarządzenie nr 170/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ulicy: Rucianej, oznaczonej jako działka nr 9/44 KM 5 o pow. 0,0171 ha; Sasankowej, oznaczonej jako działka nr 9/43 KM 5 o pow. 0,0302 ha; Rucianej, [...]

Zarządzenie nr 167/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 104/8 Obręb Krzywa Góra o pow. 0,1194 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 166/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicy: Sokolej 17, oznaczonej jako działka nr 166/2 KM 09 o pow. 0,2960 ha; Kapitulnej, oznaczonej jako działka nr 1/24 KM 67 o pow. 0,8259 ha; Żytniej 78, oznaczonej [...]

Zarządzenie nr 165/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 104/9 Obręb Krzywa Góra o pow. 0,7506 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 164/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicy: Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/19 KM 71 o pow. 0,0701 ha; Trzcinowej, oznaczonej [...]

Zarządzenie nr 163/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Sasankowej, oznaczonej jako działka nr 23/4 KM 5 o pow. 0,0004 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 162/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Grodzkiej, oznaczonej jako działka nr 8 KM 8/1 o pow. 0,1030 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 159/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 20,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 158/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, stanowiącej część dz. nr. 128 KM 106 o pow. 18,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 157/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87 , część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 155/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach: 11/46 o pow. 0,0708 ha, 11/53 o pow. 0,0450 ha, 11/54 o pow. 0,0259 ha, 11/56 o pow. 0,0590 [...]

Zarządzenie nr 154/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicy: Ciasnej 36, oznaczonej jako działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha; Płockiej 77, oznaczonej jako działka nr 80/1 KM 90 o pow. 0,1302 ha; Rzecznej, oznaczonej [...]

Zarządzenie nr 146/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 50A , część działki nr 157/44 KM 77 o pow. 106,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 145/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 143/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Promiennej, oznaczonej jako część działki nr 75/41 KM 30 o pow. 2612,00 m2przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 140/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 120a, oznaczonej jako działka nr 38/2 KM 26 o pow. 0,0142 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 133/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 25,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 132/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 31, stanowiącej część dz. nr 142/9 KM 77 o pow. 200,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 131/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żytniej 60, stanowiącej część dz. nr 17/1 KM 105 o pow. 18,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 123/2015 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 12 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toowarowej 3A, stanowiącej dz. nr. 32/17 KM 47 o pow. 11,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech [...]

Zarządzenie nr 118/2015 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 06 maja 2015

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Fredry, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 248/11 (obręb 2010 [...]

Zarządzenie nr 113/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Rózinowskiej, oznaczonej jako działka nr 18/5 KM 26 o pow. 0,0212 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 109/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Starodębskiej 21 , część działki nr 124/18 KM 52 o pow. 37,50 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 108/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Papieżka 47B, stanowiącej część dz. nr. 55/2KM 102 o pow. 1500,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 107/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 15,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 106/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy:Bulwar wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ul. Ogniowej do ujścia rzeki Zgłowiączki, oznaczonej jako działka nr 2/1 KM 23 o [...]

Zarządzenie nr 105/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 9, oznaczonej jako działka nr 123/7 KM 55 o pow. 0,0075 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. Na [...]

Zarządzenie nr 99/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 91/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 546,48 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 89/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej geodezyjnie numerami działek: 41/6 o pow. 0,2314 ha, 33/2 o pow. 0,0045 ha, 34/2 o pow. 0,0037 ha (Włocławek KM 45), dla której w [...]

Zarządzenie nr 78/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych we Włocławku przy ul. Łęgskiej i Bechiego, oznaczonych geodezyjnie numerami działek: 36/1, 36/2, 36/4, 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11 i 36/12 (Włocławek KM 47), dla [...]

Zarządzenie nr 73/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, stanowiącej część dz. nr. 128 KM 106 o pow. 20,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19 , część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 71/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żytnia 10 część dz. nr, 42/2 KM 112/1 o pow. 19 m2ul. Żytnia 10 a część dz. nr, 43 KM 112/1 o pow.. [...]

Zarządzenie nr 70/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy: ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 61/1 KM 112/1 o pow. 203,00 m2 ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 61/1 KM [...]

Zarządzenie nr 69/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 11A , część działki nr 22/19 KM 75 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 68/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 71 o pow. 16,00 m2, [...]

Zarządzenie nr 60/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 66-68, stanowiącej część dz. nr. 4/6 KM 29 o pow. 18,00m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na [...]

Zarządzenie nr 55/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Stodólnej 33 , część działki nr 8/2 KM 49/2 o pow. 89,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 54/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:ul. Moniuszki , część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 40,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w [...]

Zarządzenie nr 53/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 marca 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 31, stanowiącej część dz. nr. 71 KM 34 o pow. 7.50 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 38/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 35/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polna 87 stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech [...]

Zarządzenie nr 34/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Prymasa Wyszyńskiego 4 , część działki nr 5 KM 46 o pow. 21,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 25 /2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.  Dziewińskiej 11 i 11c, część działki nr 22/21 i 22/18 KM 75 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 18/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta, oznaczonej jako działka nr 71/1 KM 84 o pow. 0,0002 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 17/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Starodębskiej, oznaczonej jako działka nr 208/8 KM 52 o pow. 0,0046 ha oraz działka nr 217/31 KM 52 o pow. 0,0246 ha, stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie nr 14/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Reymonta 23 , część działki nr 51 KM 49/1 o pow. 18,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 13/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/59 KM 94 o pow. 50,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 11/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Włocławku przy ul. Duninowskiej, oznaczonych jako działki nr 19/1 i 19/3 KM 93 o pow. 260,00 m2 przeznaczonych w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 10/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Planty , część działki nr116/6 KM 55 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w [...]

Zarządzenie nr 9/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lutego 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Al. Jana Pawła II 14R , część działki nr 50/28 KM 03 (obręb Michelin) o pow. 13,10 m2przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 337/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 10,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 336/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńska 85 , część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 72,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 335/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, stanowiącej część dz. nr. 128 KM 106 o pow. 20,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 334/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:ul. Wienieckiej 37, stanowiącej działkę nr 6/4 KM 38 o pow. 61,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w [...]

Zarządzenie nr 320/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Spółdzielczej 2, oznaczonej jako działka nr 97 KM 52 o pow. 405,00 m2 z przeznaczeniem do wydzierżawienia na [...]

Zarządzenie nr 319/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Wienieckiej, stanowiącej część dz. nr. 6/5 KM 38 o pow. 2,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 318/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Armii Krajowej , część działki nr 92/12 KM 106 o pow. 19,50 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 317/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Lipnowskiej 14, część działki nr 31/1 KM 9/1 o pow. 58,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 314/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kraszewskiego 21-23 , część działki nr 78/19 i 78/20 KM 51 o pow. 45,00 m2ul. Jodłowej, część działki [...]

Zarządzenie nr 308/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Ostrowskiej oznaczonej jako dz. 52/16 KM 111/2 o pow. 0,0112 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 298/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mechaników oznaczonej jako dz. 65/24 KM 31 o pow. 0,0322 ha, przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 297/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Energetyków oznaczonej jako dz. 65/22 KM 31 o pow. 0,6003 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie [...]

Zarządzenie nr 300/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliska, stanowiącej część dz. nr. 159/3 KM 77 o pow. 9,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 299/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:ul. Dziewińskiej 11 i 11c, część działki nr 22/21 i 22/18 KM 75 o pow. 23,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia na [...]

Zarządzenie nr 295/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kraszewskiego, część działki nr 83/2 KM 51 o pow. 150,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 294/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, stanowiącej część dz. nr. 63/2 KM 52 dotyczącej terenu o pow. [...]

Zarządzenie nr 293/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żwirki i Wigury 29, stanowiącej część dz. nr. 101 KM 57 o pow. 150,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 292/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 71 o pow. 15,00 m2, [...]

Zarządzenie nr 291/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 72 o pow. 4,00 m2, [...]

Zarządzenie nr 290/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 71 o pow. 15,00 m2, [...]

Zarządzenie nr 287/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Brzezinowej, oznaczonej jako działka nr 167/8 KM 09 o pow. 0,0429 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 274/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Aleja Jana Pawła II 14R , część działki nr 50/28 KM 03 (obręb Michelin) o pow. 120,00 m2przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 267/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 października 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul.  Reymonta 23 , część działki nr 51 KM 49/1 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 266/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 października 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 3 - 19, stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 9,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 265/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 października 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 108,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 264/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 października 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kraszewskiego 21, część działki nr 78/20 KM 51 o pow. 54,76 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas [...]

Zarządzenie nr 263/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 października 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul.  Żytnia 2D ,działka nr 62/2 KM 112/1 o pow. 24,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w [...]

Zarządzenie nr 262/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 33, oznaczonej jako działka nr 6/5 KM 37 o pow. 0,1480 ha oraz nieruchomości [...]

Zarządzenie nr 256/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Gajowej 13, stanowiącej część dz. nr. 7/10 KM 70 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 248/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2014

jako Starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ogłoszenia wykazu w sprawie przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części we współwłasności zabudowanej [...]

Zarządzenie nr 247/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Michelińskiej 38A dz. 94/11 KM 21 Michelin o pow. 0,1082 ha, ul. Michelińskiej 38A dz. 94/7 KM 21 Michelin o [...]

Zarządzenie nr 246/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy : ul. Jaskółczej 10 dz. 25 KM 18 Michelin o pow. 0,2839 ha, ul. Świetlanej 30 dz. 41/2 KM 21 Michelin o pow. 0,1340 [...]

Zarządzenie nr 245/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rózinowskiej oznaczonej jako dz. 18/5 KM 26 o pow. 0,0212 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. [...]

Zarządzenie nr 243/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 240/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu  obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie [...]

Zarządzenie nr 239/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 232/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kilińskiego 16, stanowiącej część dz. nr. 18/2 KM 45 o pow. 771,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 231/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, stanowiącej część dz. nr. 128 KM 106 o pow. 15,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 229/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Długiej 62, oznaczonej jako działka nr 22/2 KM 56 o pow. 0,0162 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 220/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Brzezinowej, stanowiącej część dz. nr. 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 280,00 m2przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 219/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Piaski, stanowiącej część dz. nr. 10/2 KM 110 o pow. 148,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 218/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Łowieckiej 1, oznaczonej jako działka nr 88 KM 21 ( obręb Michelin) o pow. 677,00 m2 przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 217/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 7,50 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 193/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 4 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 190/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, oznaczonej jako dz. 22/12 KM 73 o pow. 0,0045 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu [...]

Zarządzenie nr 188/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Brzezinowej 42 , część działki nr 49 KM10 ( obręb Michelin) o pow. 30,00 m2ul. Ziołowej 49, część [...]

Zarządzenie nr 183/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lipca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy ulicy Szuwarowej oznaczonej jako działka nr 1/23 KM 71 o pow. 0,0987 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto [...]

Zarządzenie nr 181/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lipca 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 10 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 179/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 233/1 KM 2 (obręb Krzywa Góra) o pow. 377,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 170/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/20 KM 94 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 162/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej135-147, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej [...]

Zarządzenie nr 160/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Celulozowej, oznaczonej jako dz. [...]

Zarządzenie nr 158/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ulicy Rzecznej, oznaczonej jako działka nr 37/7 KM 35 o pow. 0,1554 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 153/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Brzezinowej, stanowiącej część dz. nr. 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 280,00 m2przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 149/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy  3 Maja 35, oznaczonej jako działka nr 49/1 KM 50 o pow. 0,0391 ha,  przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 145/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 69/11 KM 34 o pow. 8,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech [...]

Zarządzenie nr 144/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Kapitulnej, stanowiącej część dz. nr. 1/13 KM 67 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w [...]

Zarządzenie nr 134/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2014

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Barskiej 24 , część działki nr 48/2 KM 86 o pow. 40,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do trzech lat w [...]

Zarządzenie nr 131/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Reymonta 28a , część działki nr 65/25 KM 49/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 128/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:   ul. Toruńskiej 47A, stanowiącej część dz. nr 61/21 KM 34 o pow. 12,00 m2   [...]

Zarządzenie nr 127/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:   ul. Żytniej 2B ,stanowiącej działkę nr 62/4 KM 112/1 o pow. 18,00 m2   przeznaczonej [...]

Zarządzenie nr 126/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy: ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 125/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zielnej, stanowiącej część dz. nr. 52/17 KM 111/2 o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 124/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul.  Toruńskiej 91D , część działki nr 43/19 KM 29 o pow. 114,80 m2   przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 123/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: - ul. Polnej 87, stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 122/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Leśnej , stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 [...]

Zarządzenie nr 121/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:   - ul. Dziewińskiej 13A, stanowiącej część dz. nr. 22/15 KM 75 o pow. 30,00 m2   [...]

Zarządzenie nr 120/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Wiejskiej 39A, stanowiącej część dz. nr. 1 KM 77 o pow. 15,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 117/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Energetyków, stanowiącej część dz. nr 18/23 KM 34 o pow. 20,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 115/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, oznaczonej jako dz. 8/31 KM 68 o pow. 0,0272 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w [...]

Zarządzenie nr 103/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 91D , stanowiącej działkę nr 10/35 KM 74/2 o pow. 99,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 97/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:   - ul. Toruńskiej 66-68, stanowiącej część dz. nr. 4/6 KM 29 o pow. 40,00m2   [...]

Zarządzenie nr 96/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:   - ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 45,00 m2   [...]

Zarządzenie nr 94/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 kwietnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Spółdzielczej 2, oznaczonej jako działka nr 97 KM 52 o pow. 405,00 m2 z przeznaczeniem do wydzierżawienia na [...]

Zarządzenie nr 92/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Ogniowej, oznaczonej jako dz. 89/3 KM 47 o pow. 0,0002 ha oraz   ul. Łęgskiej oznaczonej jako dz. [...]

Zarządzenie nr 81/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 44/2 KM 29 o pow. 90,00 m2ul. Toruńskiej, stanowiącej część [...]

Zarządzenie nr 79/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 78/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 75/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 9B , część działki nr 42/20 KM 75 o pow. 105,50 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 72/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy Płockiej 155, oznaczonych jako działki: nr 19/12 KM 94 o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości [...]

Zarządzenie nr 69/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Energetyków, stanowiącej część dz. nr. 79/1 KM 34 o pow. 42,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 58/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: - ul. Leśnej, stanowiącej część dz. nr  111/2 KM 38/9 o pow. 2,00 m2 - ul. [...]

Zarządzenie nr 57/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy : - Bulwar wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ul. Ogniowej do ujścia rzeki Zgłowiączki, oznaczonej jako działka nr 2/1 KM [...]

Zarządzenie nr 49/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej dz. 2/12 KM 74/2 o pow. 0,0106 ha, ul. Kaliskiej 101 dz. 2/2 KM 74/2 o pow. 0,0189 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 48/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej, oznaczonej jako dz. 52/16 KM 111/2 o pow. 0,0112 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w [...]

Zarządzenie nr 41/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 27/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 16, oznaczonej jako działka nr 20 KM 46 o pow. 0,0226 ha, w udziale do 1/6 części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, [...]

Zarządzenie nr 25/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Szpitalnej 16, stanowiącej działkę nr 43 KM 36 o pow. 878,00 m2ul. Szpitalnej 14, stanowiącej działkę [...]

Zarządzenie nr 24/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Piaski, stanowiącej część dz. nr. 10/2 KM 110 o pow. 36,00 m2ul. Piaski, stanowiącej część dz. nr. [...]

Zarządzenie nr 20/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako dz. 218/7 KM 52 o pow. 0,0031 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. [...]

Zarządzenie nr 19/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, oznaczonej jako dz. 8/31 KM 68 o pow. 0,0272 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w [...]

Zarządzenie nr 15/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy ulicy Rzecznej, oznaczonej jako działka nr 14/4 KM 35 o pow. 0,1113 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, [...]

Zarządzenie nr 11/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej , stanowiącej część działki nr 8/13 KM 94 o pow. 15,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 10/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej 63 , stanowiącej działkę nr 42 KM 90 o pow. 809,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do trzech [...]

Zarządzenie nr 9/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 4/18, stanowiącej część dz. nr. 9/1 KM 68 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 8/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zielnej, stanowiącej część dz. nr. 52/15 KM 111/2 o pow. 150,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 7/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej , oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 44/2 KM 29 o pow. 10,00 m2 przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 6/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Cienistej 33/35 oznaczonej jako działka nr 8/2 KM 16 ( obręb Michelin) o pow. 160,00 m2 przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 5/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85 stanowiącej część dz. nr. 64/5 KM 31 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 4/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żwirowej, oznaczonej jako  dz. nr. 42/126 KM 29 o pow.  50,00 m2ul. Żwirowej, oznaczonej jako [...]

Zarządzenie nr 3/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku - Rzeka Wisła stanowiącej część dz. nr. 4/10 KM 1 (obręb Kawka) o pow. 1000,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 2/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 28/10 i 28/14 KM 0007 Rózinowo o pow. 1600,00  m2 przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 307/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 120a, oznaczonej jako dz. 38/2 KM 26 o pow. 0,0142 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie [...]

Zarządzenie nr 303/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 grudnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy ulicy Kawka, oznaczonej jako działka nr 4/49 KM 1 Obręb Kawka o pow. 1,4850 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto [...]

Zarządzenie nr 301/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 296/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 grudnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy: Trzcinowej, oznaczona jako działki: nr 1/21 KM 71 o pow. 0,0914 ha oraz nr 1/24 KM 71 o pow. 0,0057 ha; [...]

Zarządzenie nr 291/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Planty , część działki nr 116/6 KM 55 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do trzech lat w [...]

Zarządzenie nr 288/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 277/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy ulicy Kawka, oznaczonej jako działka nr 4/46 KM 1 Obręb Kawka o pow. 0,3000 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto [...]

Zarządzenie nr 276/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 262/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Bojańczyka, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 14/5 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0132 ha, stanowiącej zgodnie z wpisem w księdze wieczystej nr [...]

Zarządzenie nr 261/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Spółdzielczej 2, oznaczonej jako działka nr 97 KM 52 o pow. 405,00 m2 z przeznaczeniem do wydzierżawienia na [...]

Zarządzenie nr 259/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Starodębskiej 21b, oznaczonej jako działki: nr 124/13 KM 52 o pow. 0,0045 ha oraz nr 124/15 KM 52 o pow. 0,0169 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto [...]

Zarządzenie nr 258/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 372 KM 1 Obręb Michelin o pow. 0,0579 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu [...]

Zarządzenie nr 257/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Płowieckiej 10a, oznaczonej jako działka nr 51/2 KM 77 o pow. 0,0683 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 256/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie [...]

Zarządzenie nr 255/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2013

w sprawie wykazu, obejmującego 6 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. [...]

Zarządzenie nr 249/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Kazimierza Wielkiego oznaczonej nr działki 3/46 KM 114 o pow. 1,0511 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie [...]

Zarządzenie nr 248/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 31a, oznaczonej jako działka nr 1/2 KM 90 o pow. 0,0201 ha oraz działka nr 1/3 KM 90 o pow. 0,0288 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto [...]

Zarządzenie nr 247/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 246/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Brzezinowej, stanowiącej część dz. nr. 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 279,00 m2przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 245/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Przedmiejska 7, stanowiącej część dz. nr. 41/7 KM 50 o pow. 241,80 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 244/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 108,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 226/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej oznaczonej nr działki 104/6 obręb Krzywa Góra o pow. 0,8700 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie [...]

Zarządzenie nr 227/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013

uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 13 oznaczonej jako dz. 1 KM 47 o pow. 0,0402 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie [...]

Zarządzenie nr 225/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 4-18 stanowiącej część dz. nr. 9/1 KM 68 o pow. 80,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie nr 209/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/131 KM 29 o pow. 81,00 m2,ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/132 [...]

Zarządzenie nr 205/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej dz. 19/4 KM 74/2 o pow. 0,0045 ha, ul. Fredry dz. 19/7 KM 74/2 o pow. 0,0290 ha, dz. 2/11 KM 74/2 o pow. 0,0060 ha. dz. 3/12 KM 74/2 o pow. 0,0285 ha [...]

Zarządzenie nr 201/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: - ul. Płockiej135-147, stanowiącej część dz. nr. 11/40 KM 94 o pow. 142,00 m2   przeznaczonej [...]

Zarządzenie nr 200/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, oznaczonej jako część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 336,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 199/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy: Dygasińskiego 1, oznaczonej jako działka nr 221/2 KM 52 o pow. 0,0509 ha, Płockiej 77, oznaczonej jako [...]

Zarządzenie nr 198/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy:         ul. Willowej, oznaczonej jako działka nr 104/12 KM 7/2 o pow. 0,0108 ha, ul. Bławatkowej, oznaczonej jako [...]

Zarządzenie nr 197/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2013 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19 stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2  przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 194/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Celulozowej oznaczonej jako dz. 15/126 KM 87 o pow. 0,0042 ha oraz dz. 20/16 [...]

Zarządzenie nr 183/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy: Bulwar wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ul. Ogniowej do ujścia rzeki Zgłowiączki, oznaczonej jako działka nr 2/1 KM 23 [...]

Zarządzenie nr 181/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 13 oznaczonej jako dz. 1 KM 47 o pow. 0,0402 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego [...]

Zarządzenie nr 179/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej135-147, stanowiącej część dz. nr. 11/40 KM 94 o pow. 2 118,00 m2 przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 177/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Konopnickiej, oznaczonej jako działka nr 52/3 KM 72/2 o pow. 0,0062 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 176/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej, oznaczonej jako dz. 15/127 KM 87 o pow. 0,0030 ha, dz. 20/18 KM 88 o [...]

Zarządzenie nr 169/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.      Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz [...]

Zarządzenie nr 168/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w wysokości 16/192 części nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wroniej 2c, oznaczonej jako dz. 177 KM 52 o pow. 0,0531 ha, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonego [...]

Zarządzenie nr 167/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy:ul. Promiennej, stanowiącej część dz. nr. 2/2 KM 30 o pow. 42,00 m2 ul. Promiennej 8j , stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 160/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej  dz. nr. 42/117 KM 29 o pow.  45,00 m2ul. [...]

Zarządzenie nr 159/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Sasankowa 82 , część działki nr 9/36 KM 5 o pow. 342,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 158/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 157/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej we Włocławku przy ul. Szpichlernej 6, oznaczonej jako działka nr 10 KM 47 o pow. 0,0395 ha oraz nieruchomości [...]

Zarządzenie nr 150/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Piaski stanowiącej część dz. nr. 10/2 KM 110 o pow. 168 m2 przeznaczonej w drodze przetargowej do [...]

Zarządzenie nr 145/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, [...]

Zarządzenie nr 142/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162, [...]

Zarządzenie nr 138/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Trzcinowej 1, oznaczonej jako działka nr 1/10 KM 71 o pow. 0,0110 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 137/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Wienieckiej, część działki nr 6/5 KM 38 o pow. 5,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 134/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Płockiej oznaczonej jako dz. 11/41 KM 94 o pow. 0,0152 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie [...]

Zarządzenie nr 129/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 maja 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Energetyków, stanowiącej część dz. nr. 79/1 KM 34 o pow. 63,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 123/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy: Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/17 KM 71 o pow. 0,1146 ha, Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/18 [...]

Zarządzenie nr 122/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej135-147, stanowiącej część dz. nr. 11/40 KM 94 o pow. 30,00 m2  przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 121/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/20 KM 94 o pow. 200,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech [...]

Zarządzenie nr 120/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Warszawskiej 11/13, stanowiącej dz. nr. 218/7 KM 52 o pow. 31,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 119/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Energetyków, stanowiącej część dz. nr. 79/1 KM 34 o pow. 84,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie nr 118/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Szpitalnej, stanowiącej część dz. nr. 38/19 KM 36 o pow. 18,00 m2 ul. Szpitalnej, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 117/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrężnej, oznaczonej jako dz. 2/18 KM 83 o pow. 0,0063 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na [...]

Zarządzenie nr 116/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej, oznaczonej jako dz. 12/10 KM 37 o pow. 0,1084 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. [...]

Zarządzenie nr 114/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Sokolej 17, oznaczonej jako dz. 166/2 KM 09 Michelin o pow. 0,2960 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu [...]

Zarządzenie nr 112/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy ulicy JASNEJ, oznaczonej jako działka nr 60/2 KM 58 o pow. 0,0796 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, [...]

Zarządzenie nr 111/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy: Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 ha, Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/23 [...]

Zarządzenie nr 109/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Szpitalnej 1b , stanowiącej część działki nr 15/12 KM 35 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 106/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2013

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 24 lokale mieszkalne, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 107/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, oznaczonej jako dz. 3/16 KM 74/2 o pow. 0,0017 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w [...]

Zarządzenie nr 105/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej dz. nr. 42/153 KM 29 o pow. 344,00 m2przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 104/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:ul. Zielnej, stanowiącej część dz. nr. 52/15 KM 1112 o pow. 20,00 m2przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 103/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Cichej 19, oznaczonej jako działka nr 189/1 KM 52 o pow. 0,0267 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 102/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Celulozowej, oznaczonej jako działka nr 15/47 KM 87 o pow. 0,0486 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, [...]

Zarządzenie nr 100/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Węglowej 25, oznaczonej jako działka nr 94/4 KM 42 o pow. 0.5493 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 94/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy: ul. Zielnej, oznaczonej jako działka nr 65/2 KM 112/2 o pow. 0,0112 ha: ul. Zielnej, oznaczonej jako działka nr 25/10 KM 112/2 o pow. 0,0020 ha oraz [...]

Zarządzenie nr 91/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kraszewskiego 21 stanowiącej część dz. nr. 78/20 KM 51 o pow. 50,00 m2 przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 90/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej, stanowiącej część dz. nr. 23/13 KM 73 o pow. 12,00 m2  przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 89/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Piaski stanowiącej część dz. nr. 10/2 KM 110 o pow. 168 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 86/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. [...]

Zarządzenie nr 74/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/20 KM 94 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 73/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Wienieckiej, stanowiącej dz. nr 6/4 KM 38 o pow. 61,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 72/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody, stanowiącej część działki nr 11/2 KM 110 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie nr 66/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej 127a, stanowiącej część dz. nr. 8/3 KM 94 o pow. 50,00 m2przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 65/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87 , stanowiącej część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w [...]

Zarządzenie nr 64/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87 ,stanowiącej część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w [...]

Zarządzenie nr 63/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Planty ,stanowiącej część działki nr 116/6 KM 55 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w [...]

Zarządzenie nr 62/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 108,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 61/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa wynoszącego 66/192 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Wroniej 2c na rzecz jednych ze współwłaścicieli. Na [...]

Zarządzenie nr 41/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 40/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19 stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 80 m2  przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 39/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2013

w sprawie wykazu obejmującego 24 lokale mieszkalne, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 37/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 78, oznaczonej jako dz. 20/2 KM 105 o pow. 0,0875 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu [...]

Zarządzenie nr 36/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w wysokości 18/96 części nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 21, oznaczonej jako dz. 4/4 KM 74/1 o pow. 0,1032 ha, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, [...]

Zarządzenie nr 22/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 4/31 KM 1 Obręb Kawka o pow. 1.8631 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Na [...]

Zarządzenie nr 21/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Paprocia , działka nr 13/4 KM 21 (obręb Michelin) o pow. 262,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 20/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Promiennej, stanowiącej część dz. nr. 2/2 KM 30 o pow. 42,00 m2ul. Promiennej 8j , stanowiącej część [...]

Zarządzenie nr 19/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kapitulna (Gajowa) , część działki nr 1/13 KM 67 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 15/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 8/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zapiecek 8, część działki nr 83/1 KM 45 o pow. 9,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 7/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej w udziale 1/2 części położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 79, oznaczonej jako działka nr 74 KM 46 o pow. 0,0736 ha stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym [...]

Zarządzenie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 2, oznaczonej jako działka nr 24/111 KM 88 o pow. 0,7354 ha, dz. nr 15/41 KM 87 o pow. [...]

Zarządzenie nr 2/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 4/34 KM 1 Obręb Kawka o pow. 10.8329 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Na [...]

Zarządzenie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych we Włocławku przy ul. Łęgskiej 51a, oznaczonej jako działka nr 50 KM 47 o pow. 0,1105 ha; ul. Łęgskiej 53, oznaczonej jako [...]

Zarządzenie nr 261/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Włocławku przy: Bulwar wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ul. Ogniowej do ujścia rzeki Zgłowiączki, oznaczonej jako działka nr 2/1 [...]

Zarządzenie nr 260/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kościuszki 26, stanowiącej część dz. nr. 21/5 KM 43 o pow. 236,00 m2przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 259/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kapitulna (Gajowa) , część działki nr 1/13 KM 67 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 257/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej, stanowiącej część dz. nr. 159/3 KM 77 o pow. 25,00 m2  przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 256/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:  ul. Polnej 87 , część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w [...]

Zarządzenie nr 248/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 32/36, stanowiącej część dz. nr. 90/20 KM 54 o pow. 22,00 m2 przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 247/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87 stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 245/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy ul. Leśnej, oznaczonej jako działka nr 43/4 KM 107 o pow. 0,0132 ha, ul. Ptasiej, oznaczonej jako działka nr 43/5 KM 107 o pow. 0,0080 ha, ul. Ptasiej, [...]

Zarządzenie nr 244/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Ogniowej, oznaczonej jako działka nr 3/7 KM 48 o pow. 0,0128 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.  Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie nr 236/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Chocimskiej, oznaczonej jako działka nr 11/8 KM 30 o pow. 0,0101 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 235/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka nr 11/4 KM 30 o pow. 0,0006 ha, ul. Chocimskiej, oznaczonej jako działka nr 11/5 KM 30 o pow. 0,0009 ha, ul. [...]

Zarządzenie nr 232/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Brzezinowej, stanowiącej działkę nr 50/2 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 279,00 m2  przeznaczonej [...]

Zarządzenie nr 230/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 listopada 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:  ul. Polnej 87, stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34 m2 przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 229/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 listopada 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 3/46 KM 114 o pow. 10 511,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 224/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. 14 Pułku Piechoty , stanowiącej część działki nr 38/24 KM  1112 o pow. 112 m2 przeznaczonej [...]

Zarządzenie nr 223/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Skrytej, stanowiącej dz. nr.87 KM 12 o pow. 581 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 222/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Planty, stanowiącej część dz. nr. 116/6 KM 55 o pow. 30 m2  przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 216/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kapitulna ,stanowiąca część dz. nr. 1/13 KM 67 o pow. 30 m2przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 215/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polna 87 stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34 m2przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 212/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 4-18 stanowiącej część dz. nr. 9/1 KM 68 o pow. 80 m2 przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 210/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krzywa Góra oznaczonej nr działki 128/7 obręb Krzywa Góra o pow. 0,1314 ha , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 211/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Królewieckiej 1a, oznaczonej jako działka nr 92/7 KM 47 o pow. 0,0206 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 203/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy:  DŁUGIEJ 58, oznaczonej jako działka nr 25/1 KM 56 o pow. 0,0751 ha, KAPITULNEJ 22, oznaczonej jako [...]

Zarządzenie nr 202/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy:  JASNEJ 5b, oznaczonej jako działka nr 18 KM 58 o pow. 0,0792 ha, JASNEJ 5c, oznaczonej jako działka nr 19 [...]

Zarządzenie nr 199/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńska 31, stanowiącej część dz. nr. 71 KM 34 o pow. 7,5 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 196/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Papieżka dz. 3/36 KM 114 o pow. [...]

Zarządzenie nr 189/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na [...]

Zarządzenie nr 185/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Starodębskiej 24/26C stanowiącej część dz. nr. 217/29 KM 52 o pow. 1377,00 m2  przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 184/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76 stanowiącej część dz. nr. 128 KM 106 o pow. 520,00 m2ul. Leśnej 8a, [...]

Zarządzenie nr 183/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Aleja Chopina  stanowiącej część dz. nr. 1/29 KM 110 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 182/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Armii Krajowej 2 stanowiącej  dz. nr. 92/11 KM 106 o pow. 52,00 m2 przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 172/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 września 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Na podstawie art. 35 ust.1 i [...]

Zarządzenie nr 176/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:ul. Dziewińskiej 37b stanowiącej część dz. nr. 111/1 KM 77 o pow. 153,00 m2przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 175/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:ul. Żelazne Wody 76 , część działki nr 128 KM 106 o pow. 30,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 174/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:ul. Wienieckiej 37 stanowiącej dz. nr. 6/4 KM 38 o pow. 61,00 m2przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 173/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żurawiej 16d, działka nr 5/11 KM 68 o pow. 123,00 m2przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze [...]

Zarządzenie nr 166/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Żelazne Wody 76 , część działki nr 128 KM 106 o pow. 25,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w [...]

Zarządzenie nr 165/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: - ul. Papieżka 47b, stanowiącej część dz. nr. 55/2 KM 102 o pow. 50 m2 - stanowiącej dz. nr. 46/9 KM 102 [...]

Zarządzenie nr 164/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy ul. Słodowskiej, oznaczonej jako działka nr 4/5 KM 41 o pow. 0,0338 ha, ul. Wojskowej 3f, oznaczonej jako działka nr 109/38 KM 106 o pow. 0,0011 ha, [...]

Zarządzenie nr 161/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, oznaczonej jako działka nr 2/12 KM 74/2 o pow. 0,0106 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. Na [...]

Zarządzenie nr 160/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 6a  oznaczonej jako dz. 14/21 KM 55 o pow. 0,0171 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie nr 159/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. [...]

Zarządzenie nr 158/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. [...]

Zarządzenie nr 152/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162, [...]

Zarządzenie nr 136/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej135-147 stanowiącej część dz. nr. 11/40 KM 94 o pow. 13,57 m2  przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 132/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Włocławku przy: Bulwar wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ul. Ogniowej do ujścia rzeki Zgłowiączki, oznaczonej jako działka nr 2/1 KM [...]

Zarządzenie nr 131/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Jasnej 5b stanowiącej część dz. nr. 18 KM 58 o pow. 406 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 130/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 31 stanowiącej część dz. nr. 71 KM 34 o pow. 18 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 125/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żytniej 60 stanowiącej dz. nr. 17/1 KM 105 o pow. 12 m2  przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 121/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 414,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 120/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zbiegniewskiej 18, stanowiącej część dz. nr. 40/7 KM 73 oraz część dz. nr 269 KM 73 o pow. 43 m2 [...]

Zarządzenie nr 119/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy: LISEK-WYSOKA 11 oznaczonej jako działki numer: 1/30 KM 40 o pow. 0,2435 ha, 1/32 KM 40 o pow. 0,2935 ha, [...]

Zarządzenie nr 118/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Sasankowej, oznaczonej jako działka nr 22/2 KM 6 o pow. 0,0192 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 [...]

Zarządzenie nr 117/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 116/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie wykazu obejmującego 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 115/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości w udziale 2/3 części położonej we Włocławku przy ul. Suszyckiej 47, oznaczonej jako działka nr 60 KM 11 o pow. 0,0660 ha oraz przy ul. Suszyckiej 49, oznaczonej jako działka nr 61 KM 11 o pow. [...]

Zarządzenie nr 114/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy ulicy: Wienieckiej 42a, oznaczonej jako działka nr 11/32 KM 33 o pow. 0.1972 ha; Płockiej 77, oznaczonej jako działka nr 80/2 KM 90 o pow. 0.0460 ha, [...]

Zarządzenie nr 112/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Świętego Antoniego 38 stanowiącej część dz. nr. 11/4 KM 51 o pow. 23,00 m2  przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 103/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. P.O.W. 25/27 stanowiącej część dz. nr. 63/2 KM 52 o pow. 11,36 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 102/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85 stanowiącej część dz. nr  64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2  przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 101/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:   ul. Barskiej 19/27, stanowiącej część dz. nr. 11/1 KM 105 o pow. 12 m2  przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 98/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej oznaczonej jako dz. 1/118 KM 75 o pow. 0,0001 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. Na [...]

Zarządzenie nr 97/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 10a oznaczonej jako dz. 148/1 KM 55 o pow. 0,0116 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym [...]

Zarządzenie nr 96/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej oznaczonej jako dz. 116/143 KM 32 o pow. 0,1992 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na [...]

Zarządzenie nr 92/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie wykazu obejmującego 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 91/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Węglowej 15 stanowiącej część dz. nr. 1 KM 53 o pow. 55 m2przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 90/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: - ul. Płockiej 135-147 stanowiącej część dz. nr. 11/40 KM 94 o pow. 13,57 m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie nr 83/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. [...]

Zarządzenie nr 81/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej, oznaczonej jako działka nr 40/13 KM 47 o pow. 0,0338 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie nr 76/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 50a, stanowiącej część dz. nr. 157/44 KM 77 o pow. 106 m2 przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 75/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Łęgskiej 22b stanowiącej część dz. nr. 40/11 KM 47 o pow. 68 m2 przeznaczonych w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie nr 74/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.   [...]

Zarządzenie nr 71/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 69/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Włocławku przy: Bulwar wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ul. Ogniowej do ujścia rzeki Zgłowiączki, oznaczonej jako działka nr 2/1 KM [...]

Zarządzenie nr 61/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości w udziale 1495/10752 części położonej we Włocławku przy ul. Chłodnej 49, oznaczonej jako działka nr 130 KM 42 o pow. 0,0510 ha, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym [...]

Zarządzenie nr 58/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie wykazu obejmującego 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 54/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polna 87, część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34 m2  przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 45/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej135-147 stanowiącej część dz. nr. 11/40 KM 94 o pow. 400 m2  przeznaczonej w [...]

Zarządzenie nr 40/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej dz. nr. 10/37 KM 74/2 o pow. 86 m2  przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie nr 36/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. /  i art. 11 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce [...]

Zarządzenie nr 33/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a,oraz art. 23.ust.1, art.4 pkt. 9b1 a także art. 13 ust.1  oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) w [...]

Zarządzenie Nr 29/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Włocławku przy : ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 61/1 KM 112/1 o pow. 203 m2 ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 61/1 [...]

Zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zakręt 8, działka nr 116/1 KM 0007 (Rózinowo) o pow. 133,80 m2  przeznaczonej w [...]

Zarządzenie Nr 26/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polna  87, część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34 m2  przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie Nr 25/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19 , część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 78 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie Nr 24/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kujawska 16, działka nr 70 KM 53 o pow. 20 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do [...]

Zarządzenie Nr 23/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 58, część działki nr 159/3 KM 77 o pow. 25 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie Nr 22/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Żytnia 10 część dz. nr, 42/2 KM 112/1 o pow. 19 m2ul. Żytnia 10 a część dz. nr, 43 KM 112/1 o pow.. [...]

Zarządzenie Nr 21/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 11a , część działki nr 22/19 KM 75 o pow. 30 m2    przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 13/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 43 dz. 45/2 KM 47 o pow. 0,1063 ha, ul. Łęgskiej 43 dz. 46 KM 47 o pow. 0,1155 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do [...]

Zarządzenie Nr 9/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy: ul. Wienieckiej, oznaczonej jako działka nr 13/20 KM 33 o pow. 0,2181 ha oraz działka nr 13/21 KM 33 o pow. 0,3957 ha, przeznaczonej do sprzedaży w [...]

Zarządzenie Nr 5/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2012r.

w sprawie wykazu obejmującego 5 lokali mieszkalnych stanowiących  własność Gminy Miasta Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży.      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 3/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 101, oznaczonej jako działka nr 2/2 KM 74/2 o pow. 0,0189 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.  [...]

Zarządzenie Nr 248/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym  na rzecz użytkowników wieczystych.     Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 [...]

Zarządzenie Nr 244/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie wykazu obejmującego 8 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. [...]

Zarządzenie Nr 239/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy ulicy: Teligi, oznaczonej jako działka nr 9/9 KM 104 o pow. 0,0030 ha, Papieżka, oznaczonej jako działka nr 12/1 KM 104 o pow. 0,0168 ha, przeznaczonych [...]

Zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 20, oznaczonej jako działka nr 42/2 KM 47 o pow. 0,5033 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, wraz ze sprzedażą [...]

Zarządzenie Nr 237/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 23, oznaczonej jako działka nr 24 KM 36 o pow. 0.0351 ha, przeznaczonej do sprzedaży.   Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 233/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 2, oznaczonej jako działka nr 131 KM 51 o pow. 579 m2 z przeznaczeniem do wydzierżawienia na okres [...]

Zarządzenie Nr 232/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących  własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Jasnej 10a, oznaczonej jako działka nr 11/1  KM 58 o pow. 1.101 m2ul. Barskiej 41, oznaczonej jako [...]

Zarządzenie Nr 231/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Reymonta 23, część działki nr 51 KM 49/1 o pow. 18 m2ul. Jana Pawła II 14 r., część działki nr [...]

Zarządzenie Nr 229/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2011r.

w sprawie wykazu obejmującego 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży.      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy  ul. Płowieckiej 10a, oznaczonej jako działka nr 51/2 (KM – 77) o pow. 0,0683 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 99 [...]

Zarządzenie Nr 221/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.   Na [...]

Zarządzenie Nr 197/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ulicy: Izabeli Zbiegniewskiej 10b, oznaczonej jako działka nr 45/7 KM 73 o pow. 0.0359 ha, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz użytkownika [...]

Zarządzenie Nr 187/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako dz. nr 32 KM 36 o pow. 273,04 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie Nr 188/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. POW 23 oznaczonej jako część działki nr62 KM 52 o pow. 18 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie Nr 186/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: -ul. Prymasa Wyszyńskiego 4, część działki nr 5 KM 46 o pow. 13,50 m2 -ul. Lipnowskiej 14, część [...]

Zarządzenie Nr 185/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty oznaczonej jako część działki nr 116/6 KM 55 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie Nr 189/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2011r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Jemiołowej 8, oznaczonej jako działka nr 71/162 KM 7/2 o pow. 0,0085 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie Nr 184/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wykazu obejmującego 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek,  przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 183/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy ulicy: Promiennej 7c, oznaczonej jako działka nr 116/84 KM 32 o pow. 0.0455 ha; Chłodnej 24a, oznaczonej jako działka nr 87/1 KM 42 o pow. 0.0025 ha [...]

Zarządzenie Nr 177/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 20, oznaczonej jako działka nr 42/2 KM 47 o pow. 0,5033 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.   Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Ziębiej 5a – Aleksandra Fredry, oznaczonej jako działka nr 249/46 KM 1 o pow. 0.3571 ha, przeznaczonej do sprzedaży.   Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 168/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Zgodnej 23, oznaczonej jako działka nr 1/189 KM 72/1 o pow. 0.1139 ha, przeznaczonej do sprzedaży.   Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 158/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-Bajecznej oznaczonej jako część działki nr 116/79 KM 32 o pow. 50 m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 150/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Starodębskiej 21c, oznaczonej jako część  dz.nr 124/18 km 52 o pow. 37,50m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie Nr 164/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Moniuszki, oznaczonej jako część  dz.nr 9/2 KM 68 o pow. 40m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie Nr 163/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3, Bajecznej oznaczonej jako część działki nr 116/79 KM 32 o pow. 50 m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 159/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 oznaczonej jako część działki nr 116/76 KM 32 o pow. 200 m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 157/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 oznaczonej jako część działki nr 116/76 KM 32 o pow. 50 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 oznaczonej jako część działki nr 116/76 KM 32 o pow. 50 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 151/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85 oznaczonej jako część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 18 m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 149/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej,  oznaczonej jako część działki nr 1/89 KM 14 (obręb Michelin) z przeznaczeniem jako teren o [...]

Zarządzenie Nr 162/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85 oznaczonej jako część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 18  m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 161/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 oznaczonej jako część działki nr 116/76 KM 32 o pow. 50 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 160/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 oznaczonej jako część działki nr 116/76 KM 32 o pow. 100 m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 156/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 oznaczonej jako część działki nr 116/76 KM 32 o pow. 50 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 155/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85 oznaczonej jako część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 18 m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 153/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 oznaczonej jako część działki nr 116/76 KM 32 o pow. 50 m2, przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 152/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85 oznaczonej jako część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 18  m2,  przeznaczonej w drodze [...]

Zarządzenie Nr 131/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r.

Zarządzenie NR  131/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r.    w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Aleksandra Fredry 6 dz. 27 KM 74/2 o pow. 0,5146 [...]

Zarządzenie Nr 123/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Jemiołowej 8, oznaczonej jako działka nr 71/162 KM 7/2 o pow. 0,0085 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 122/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 200/2 Obręb Krzywa Góra (KM – 2) o pow. 0,0054 ha; ul. Rybnickiej 41, oznaczonej jako działka nr 16/2 (KM – [...]

Zarządzenie Nr 121/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ulicy:  Gniazdowskiego, oznaczonej jako działka nr 2/60 KM 55 o pow. 0.0153 ha, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego. [...]

Zarządzenie Nr 120/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych we Włocławku przy ulicy: Żytniej 74b, oznaczonej jako działka nr 25/10 KM 105 o pow. 0.0161 ha; Energetyków, oznaczonej jako działka nr 79/1 KM  34 o pow. 0.2301 ha; [...]

Zarządzenie Nr 118/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku przy ulicy:  Toruńskiej 104e, oznaczonej jako działka nr 19/13 KM 27 o pow. 0.5299 ha; Płockiej 29a oznaczonej jako działka nr 13/1 KM 89 o pow. 0.0872 [...]

Zarządzenie Nr 117/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a, oznaczonej jako działka nr 87/2 KM 83 o pow. 0,2910 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.   Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 116/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy : ul. Zbiegniewskiej 69, oznaczonej jako działka nr 171/20 (KM – 69) o pow. 0,0081 ha, działka nr 166/113 (KM – 69) o pow. 0.0003 ha, działka nr [...]

Zarządzenie Nr 110/2011Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 czerwca 2011r.

w sprawie wykazu obejmującego 19 lokali mieszkalnych stanowiących  własność Gminy Miasta Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity [...]

Zarządzenie Nr 104/2011Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,  położonej przy ul. Olszowej 2, oznaczonej jako dz. nr 131 KM 51 o pow. 579m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie Nr 103/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Barskiej 24, oznaczonej jako część dz.nr 48/2 KM 86 o pow. 40 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej [...]

Zarządzenie Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Żytniej 2d, oznaczonej jako dz.nr 62/2 km 112/1 o pow. 24m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat [...]

Zarządzenie Nr 101/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych przy ul. Żelazne Wody,  dz.nr 25/6  KM 105   o pow. 44m2 oraz przy ul.Żytniej, dz.nr 22 KM 105 o pow. 196 m2, [...]

Zarządzenie Nr 92/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej na sprzedaż w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu.   Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 91/2011Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych   Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 11 [...]

Zarządzenie Nr 90/2011Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność   Skarbu   Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 83/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zbycie w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Na podstawie art. 35 [...]

Zarządzenie Nr 75/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul.Toruńskiej 91, oznaczonej jako część dz.nr 43/19 KM 29 o pow. 114,80 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do [...]

Zarządzenie Nr 73/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy  ul. Planty 43b, oznaczonej jako działka nr 12 (KM – 77) o pow. 0,0893 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 50 lat na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 69/2011Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy  ul. Barskiej 43, oznaczonej jako działka nr 66 (KM – 106) o pow. 0,0588 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat na [...]

Zarządzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy  ul. Jasnej 10a, oznaczonej jako działka nr 11/1 (KM – 58) pow. 0,1101 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat, na [...]

Zarządzenie Nr 67/2011Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 41, oznaczonej jako działka nr 70 (KM – 106) o pow. 0,0585 ha, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat na [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij