Promocja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia [...]

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ... na realizację zadań gminy w 2016 roku z zakresu wsparcia rodziny - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2016.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2016, przez organizacje [...]

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych [...]

Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu miasta Włocławek, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 października 2018 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowych placówek [...]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (rok 2015).

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i [...]

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 maja 2015 do do 31 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2015 w zakresie ochrony i promocji zdrowia [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki [...]

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2015, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2015, przez organizacje pozarządowe [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób [...]

Otwarty konkurs ofert na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadań gminy w zakresie ochrony i promocji [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2014 zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

zmieniające załącznik zarządzenia w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadań [...]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (rok 2014).

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i [...]

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę osobom w stanie nietrzeźwości, w terminie od 15 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu placówki [...]

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2014.

w sprawie wyboru ofert składanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione w konkursie na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny lub pieczy zastępczej – prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i [...]

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę osobom w stanie nietrzeźwości, w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu placówki [...]

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę osobom w stanie nietrzeźwości, w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu placówki [...]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (rok 2013).

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2013 zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki [...]

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadań gminy w zakresie ochrony i promocji [...]

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego".

w sprawie wyboru ofert składanych przez podmioty uprawnione w konkursie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny lub pieczy zastępczej – prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług dla osób potrzebujących w [...]

Otwarty konkurs dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie 1 listopada 2012 r.- 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania gminy polegającego na zapewnieniu schronienia [...]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

zmieniające Zarządzenie nr 126/2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu [...]

Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym - 2012

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na realizację zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie ochrony zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na realizację zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie ochrony zdrowia, w tym działań na rzecz osób [...]

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2012

w sprawie wyboru ofert składanych przez podmioty uprawnione w konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta [...]

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione całodobowej [...]

Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych - wykraczający poza zakres NFZ

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowy oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij