Obwieszczenia o wydanych decyzjach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ulicy Długiej 55, 55a, 57 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci ciepłowniczej przy ul. Obwodowej i ul. Wienieckiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku ((Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Wysokiej, ul. Rolnej, ul. Rysiej, ul. Wienieckiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ulicy Gniazdowskiego 6 i 8 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci ciepłowniczej na odcinku od numeru ulicy Papieżka 18 do ulicy Duninowskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie linii kablowych nN z lokalizacją złączy ... przy ulicy Ziębiej we Włocławku

UA.6733.20.2015 Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniem do granicy działki w ulicach Witoszyńskiej i Rucianej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie przebudowie istniejącej sieci ciepłowniczej na odcinku od numeru ulicy Papieżka 18 do ulicy Duninowskiej

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015r., poz.199) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej n/c w ulicy Ziębiej i ulicy Mystkowskiego we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicy Cienistej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015r., poz.199) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicy Stanisława Noakowskiego i Jelonkowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicy Łabędziej, Cienistej i Pawiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015r., poz.199) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinków sieci kablowej nN z lokalizacją złączy kablowych do zasilania zespołów garaży przy ul. Toruńskiej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicy Słonecznej j Żurawiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015r., poz.199) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicach Żytniej i Zielnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej n/c w ulicy Malwowej, Bobrownickiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granicy działek w ulicy Robotniczej i Kapitulnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicach Asnyka i Noakowskiego we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami do granic działek w ulicach Podgórnej i 3-go Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami do granic działek w ulicach Osiedlowej, Jaworowej, Paprociej i Kościelnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015r., poz.199) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami przy ul. Bocznej i Łubnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Długiej 27, Wiejskiej, Arentowicza 1 i 6 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę sieci cieplnej DN 65 na terenie działki nr 441 obręb Michelin KM 01 położonej przy ulicy Ziębiej 5 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku [...]

Obwieszczenie o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c w ulicy Malwowej, Bobrownickiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hali magazynowo – garażowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicach Lisiej i Jelonkowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągowej na terenie ulic Gościnnej, Wiosennej i Grodzkiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę 4 wind panoramicznych wraz z rozbudową kładek dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1 na wysokości ulicy Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia dn 160 w ulicy Sasankowej i Witoszyńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Płockiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Tęczowej i Deszczowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Łanieszczyzna, Goplana i Żeromskiego we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ziębiej, Mystkowskiego, Zgodnej i Fredry we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Żurawiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinków sieci gazowej śr/c w ulicy Granicznej, ulicy Nad Strugą i ulicy Okopowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku przedszkola, z miejscami parkingowymi przy ulicy Kaliskiej i Kaliskiej 85 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej śr/c w ulicy Toruńskiej i ulicy Rózinowskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej, obręb Rózinowo przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Siewnej, Podmiejskiej, Inowrocławskiej i Kolejowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch wind panoramicznych dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 1.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej śr/c w ulicy Hutniczej i ulicy Budowlanych we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Toruńskiej i Zdrojowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Witoszyńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012 roku, poz. 647 tekst jednolity) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lisiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci cieplnej osiedlowej przy ul. Zielnej 90 i 96 oraz ul. Ostrowskiej 38 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej przy ul. Szyszkowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012 roku, poz. 647 tekst jednolity) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu w ulicy Górnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej, linii energetycznych, oświetlenia ulicznego na terenie działek obrębu Michelin we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012 roku, poz. 647 tekst jednolity) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę energetycznej linii kablowej niskiego napięcia przy Al. Jana Pawła II, ul. Kościelnej, ul. Parkowej i ul. Botanicznej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 poz. 647) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę energetycznej linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Kościelnej, ul. Pszczelej i ul. Michelińskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej przy ul. Toruńskiej 157.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN-15kV przy ul. Kruszyńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Płowieckiej i Dziewińskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację, przebudowę, rozbudowę Szpitala Wojewódzkiego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Figowej i Bobrownickiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi pożarowej przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej energetycznej średniego napięcia

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej przy ul. Poziomkowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji deszczowej w Al. Jana Pawła II, ul. Deszczowej i na terenie pomnika Powstania Styczniowego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci cieplnej przy ul. Stodólnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół Integracyjnych – Moje Boisko Orlik 2012.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół Technicznych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 PE ulicy Grodzkiej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Pomorskiej Spółki [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę altany drewnianej na terenie Przedszkola Publicznego nr 36.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 66/1, 68/1 obręb Włocławek KM 112/2 przy ulicy Zielnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych sn i nn, kanalizacji teletechnicznej i światłowodowej, sieci technologicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, linii oświetleniowych

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej w ulicy Smoczej we Włocławku na terenie działki nr 9/1 obręb Michelin KM 2

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pomorską Spółkę [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 o salę gimnastyczną, nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 wraz z infrastrukturą

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Inwestycji i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Inwestycji i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Grodzkiej, Wrzosowej i Bobrownickiej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Pomorskiej Spółki [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Pomorskiej Spółki Gazownictwa [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 12

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Inwestycji i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę lotniska dla śmigłowców sanitarnych na dachu pawilonu łóżkowego dla oddziałów dziecięcych i oddziału chorób wewnętrznych

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę instalacji gazogeneratora na biogaz na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków linii kablowej SN 15kV wraz z mufą przelotową w celu zasilenia w energię elektryczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA –OPERATOR SA Oddział w [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij