Informacje o wydaniu decyzji

Obwieszczenie i decyzja Starosty Włocławskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA.

Obwieszczenie i decyzja Starosty Włocławskiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA na terenie [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA.

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA na terenie powiatów: [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy hali przemysłowej - trawialni przy ulicy Polnej 30 – 58 we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatu samochodowego przy ul. Okrzei 59 we Włocławku.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t.).  [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. przebudowy części budynku produkcyjnego żywic przy ulicy Duninowskiej 9c we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jednolity [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy budynku magazynowo – administracyjnego oraz zbiornika na ciekły dwutlenek węgla wraz z infrastrukturą techniczną i 5 miejscami postojowymi przy ulicy Toruńskiej 218 we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. rozbudowy instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt DBN Media przy ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy budynku magazynowo – administracyjnego oraz zbiornika na ciekły dwutlenek węgla przy ulicy Toruńskiej 218 we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy zakładu produkcyjnego Wika Polska Sp. z o.o. SGF S.K. we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. zmiany sposobu użytkowania budynku przy Al. Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jednolity [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. rozbudowy rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Włocławek Azoty.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki na terenie przemysłowym ANWILU S.A. we Włocławku

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy rurociągu odprowadzającego ścieki do rzeki Wisły, w obrębie Azoty oraz obrębie Kawka we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jednolity [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. rozbudowy istniejącej stacji auto – gaz przy ulicy Płockiej 9b we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy pilotowej instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych na produkty chemiczne o wysokiej czystości przy ulicy Kawka we Włocławku.

Na podstawie art.72 ust.6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U.2013.1235 z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych na produkty chemiczne o wysokiej czystości na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo -Technologiczny we Włocławku.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt DBN Poland”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. modernizacji Wydziału Produkcyjnego D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy "Zawiśle" we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. przebudowy Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych w ANWILU SA we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy  z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy "Wschód" we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy sieci kanalizacyjnej wraz z 3 przepompowniami w dzielnicy "Wschód" we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy hali przemysłowej z przeznaczeniem na uruchomienie instalacji do trawienia walcówki stalowej na terenie DRUMET LINY i DRUTY Sp. z o.o. we Włocławku.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z [...]

Informacja o wydaniu postanowienia dot. budowy sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 póź. zm.) w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia  3 [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy budynku magazynowo-administracyjnego oraz zbiornika na ciekły dwutlenek węgla do 20 ton przy ul. Toruńskiej 218 we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy „Instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki” na terenie przemysłowym ANWILU S.A. we Włocławku.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. rozbudowy ulicy Kruszyńskiej wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego 1017 przy ulicy Inowrocławskiej/Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy budynku suszenia osadów dla Anwil S.A. wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Inowrocławskiej/Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przebudowy wiaduktów drogowych nad bocznicą kolejową zlokalizowanych w ciągu Al. Kazimierza Wlk.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. zawieszenia postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania, że na wniosek [...]

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie "Rozbudowy ulicy Kruszyńskiej wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej".

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia  3 [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. posadowienia zbiornika na powietrze syntetyczne skroplone wraz z przeprowadzeniem prac budowlanych na terenie posesji przy ul. Żeromskiego 28 a we Włocławku.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. rozbudowy ulicy Wroniej i Kruszyńskiej wraz z przebudową wiaduktów.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)   Prezydent Miasta Włocławek   zawiadamia, że w dniu 28 marca 2012 r. [...]

Informacja o wydaniu decyzji umarzającej dot. remoncie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Włocławek Wschód – Włocławek Zawiśle.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji o [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. remontu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Włocławek Wschód-Włocławek Zawiśle.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 póź. zm.) zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. wygaśnięcia decyzji w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.” Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów”.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia o wydaniu decyzji dot. wygaśnięcia decyzji z dnia 8 września 2009r. znak [...]

Informacja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław-Włocławek, odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m”

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa i modernizacja istniejącej Stacji Paliw Płynnych we Włocławku, ul.Toruńska 121

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie istniejącej stacji paliw na nową lokalizację oraz jej rozbudowa o instalację LPG i myjnie we Włocławku Al. Kazimierza Wielkiego.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij