Zarządzenie nr 124/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy:
  • -ul.  Toruńskiej 91D , część działki nr 43/19 KM 29 o pow. 114,80 m2
  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r poz.379) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  Nr  102 poz.651,  Nr 106 poz.675, Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323, z 2011r Nr 64 poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz.762, Nr 106 poz.622, Nr 135 poz.789, Nr 129 poz.732, Nr 187 poz.1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz.1337 z 2012r poz.908, poz.951, poz.1256, poz. 1429 poz.1529,z 2013r poz.829,poz.1238, z 2014r poz.40, poz.376) oraz w  związku z § 9 i § 11 Uchwały Nr. VIII / 48 / 11 Rady Miasta Włocławka z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r
Nr 110, poz.905,Nr 241 poz.2257)
 
 
                                              zarządza się, co następuje:

 
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargowej nieruchomość wymienioną  
w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w budynkach przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl
 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:

Wykaz 124/2014 (31kB) word
 

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (7 maja 2014)
Opublikował: Marcin Sroka (7 maja 2014, 14:01:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij