UA09 - Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę.

ZdjęcieUrząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
tel.: +48 54 414-40-00
fax: +48 54 411-36-00
email: poczta@um.wloclawek.pl
www.wloclawek.pl
www.bip.um.wlocl.pl
UA09Wydział Urbanistyki i Architektury
Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę
Wymagane dokumenty1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3)

2. Załączniki:
a. 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami , uzgodnieniami , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
b. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
c. zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
d. w zależności od rodzaju i lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego:
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
• zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych,
e. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Dokumenty do pobrania Wniosek o pozwolenie na budowę (237kB) pdf
Wniosek o pozwolenie na budowę (219kB) word

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (97kB) pdf
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (78kB) word

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (50kB) pdf
Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (43kB) word
Opłaty1. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

2. Pobranie opłaty za wydanie decyzji pozwolenia na budowę następuje w dniu składania wniosku.

3. Na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym :
- Budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej -1,00 zł. , nie więcej niż – 539,00 zł.,
- Budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł.,
- Innego budynku – 48,00 zł.,
- Studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł.,
- Budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł.,
- Sieci wodociągowych , kanalizacyjnych elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg , z wyjątkiem dróg dojazdowych , dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143,00 zł.,
- Sieci wodociągowych , kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości 1 kilometra – 105,00 zł.,
- Innych budowli – 155,00 zł.,
- Urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł.,
- Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawki podstawowej.
Miejsce złożenia dokumentówUrząd Miasta Włocławek - Biuro Obsługi Mieszkańców - Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek, budynek B, sala 3.
Godziny przyjęć interesantówPoniedziałek, Środa, Czwartek - 7.30 - 15.30
Wtorek - 7.30 - 17.00
Piątek - 7.30 - 14.00
Godziny otwarcia kas UrzęduZielony Rynek 11/13:

Poniedziałek, Środa, Czwartek - 7.45 - 15.30
Wtorek - 7.45 - 17.00
Piątek - 7.45 - 14.00
Czas załatwienia sprawydo 65 dni
Tryb odwoławczy1. Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Podstawa prawna1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.267 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628 jednolity tekst).
Uwagi-

Wytworzył: Jolanta Stańczak (26 stycznia 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (29 stycznia 2015, 12:04:44)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (8 grudnia 2015, 08:27:05)
Zmieniono: Dodano pliki załączników.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1678

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij