Zarządzenie nr 351/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: 
 • Al. Chopina, stanowiącej część dz. nr 71/101 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • Al. Chopina 34, stanowiącej część dz. nr 71/94 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Armii Krajowej, stanowiącej część dz. nr 92/12 KM 106 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bajecznej, stanowiącej część dz. nr 75/4 KM 30 o pow. 2,00 m2
 • ul. Barskiej 19/27, stanowiącej część dz. nr 11/1 KM 105 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bartnickiej, stanowiącej część dz. nr 1/151 KM 14 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bartnickiej, stanowiącej część dz. nr 1/146 KM 14 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bartnickiej, stanowiącej część dz. nr 1/150 KM 14 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bojańczyka 20/22, stanowiącej część dz. nr 114/3 KM 52 o pow. 2,00 m2
 • ul. Brackiej 3, stanowiącej część dz. nr 94/16 KM 83 o pow. 2,00 m2
 • ul. Brzozowej 2, stanowiącej część dz. nr 78/26 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bukowej 19/21, stanowiącej część dz. nr 71/89 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bukowej 23, stanowiącej część dz. nr 71/90 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bukowej, stanowiącej część dz. nr 77/28 KM 51 o pow. 2,00 m2 
 • ul. Chmielnej 35a, stanowiącej część dz. nr 71/96 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Chocimskiej, stanowiącej część dz. nr 11/6 KM 30 o pow. 2,00 m 2
 • ul. Cyganka 24, stanowiącej część dz. nr 88 KM 46 o pow. 2,00 m2
 • ul. Dziewińskiej 9, stanowiącej część dz. nr 42/19 KM 75 o pow. 2,00 m2
 • ul. Dziewińskiej 11, stanowiącej część dz. nr 42/14 KM 75 o pow. 2,00 m2
 • ul. Dziewińskiej 13a, stanowiącej część dz. nr 22/15 KM 75 o pow. 2,00 m2
 • ul. Dziewińskiej 32a, stanowiącej część dz. nr 157/42 KM 77 o pow. 2,00 m2
 • ul. Dziewińskiej 36, stanowiącej część dz. nr 157/41 KM 77 o pow. 2,00 m2
 • ul. Energetyków , stanowiącej część dz. nr 79/1 KM 34 o pow. 2,00 m2
 • ul. Energetyków , stanowiącej część dz. nr 58/19 KM 34 o pow. 2,00 m2
 • ul. Hożej, stanowiącej część dz. nr 51 KM 30 o pow. 2,00 m2
 • ul. Jesionowej 6, stanowiącej część dz. nr 65/36 KM 49/1 o pow. 2,00 m2
 • ul. Jodłowej, stanowiącej część dz. nr 77/31 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Jodłowej, stanowiącej część dz. nr 77/26 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Jodłowej 4, stanowiącej część dz. nr 78/28 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Kaliskiej, stanowiącej część dz. nr 1/96 KM 75 o pow. 2,00 m2
 • ul. Kaliskiej 32/36, stanowiącej część dz. nr 90/20 KM 54 o pow. 2,00 m2
 • ul. Kaliskiej 32/36, stanowiącej część dz. nr 90/20 KM 54 o pow. 2,00 m2
 • ul. Kaliskiej 54, stanowiącej część dz. nr 71/11 KM 77 o pow. 2,00 m2
 • ul. Kaliskiej 93, stanowiącej część dz. nr 9/13 KM 74/2 o pow. 2,00 m2
 • ul. Kaliskiej 104a, stanowiącej część dz. nr 20/12 KM 73 o pow. 2,00 m2
 • ul. Krętej 4, stanowiącej część dz. nr 21/1 KM 111/1 o pow. 2,00 m2
 • ul. Królewieckiej 20, stanowiącej część dz. nr 66 KM 50 o pow. 2,00 m2
 • ul. Letniej, stanowiącej część dz. nr 1/154 KM 14 o pow. 2,00 m2
 • ul. Matejki, stanowiącej część dz. nr 53/9 Km 76 o pow. 2,00 m2
 • ul. Moniuszki 4-18, stanowiącej część dz. nr 9/1 KM 68 o pow. 2,00 m2
 • ul. Moniuszki 4-18, stanowiącej część dz. nr 9/1 KM 68 o pow. 2,00 m2
 • ul. Nowcy, stanowiącej część dz. nr 19/9 KM 76 o pow. 2,00 m2
 • ul. Piekarskiej 3a, stanowiącej część dz. nr 67/3 KM 50 o pow. 2,00 m2
 • ul. Plac Staszica 5/6 , stanowiącej część dz. nr 65/29 Km 49/1 o pow. 2,00 m2
 • ul. Planty, stanowiącej część dz. nr 77/2 KM 54 o pow. 2,00 m2
 • ul. Planty 37, stanowiącej część dz. nr 157/45 KM 77 o pow. 2,00 m2
 • ul. Płockiej 127a, stanowiącej część dz. nr 8/3 KM 94 o pow. 2,00 m2
 • ul. Płockiej 135, stanowiącej część dz. nr 12/4 KM 94 o pow. 2,00 m2
 • ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr 11/53 KM 94 o pow. 2,00 m2
 • ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr 9/11 KM 94 o pow. 2,00 m2
 • ul. Płowieckiej, stanowiącej część dz. nr 157/48 KM 77 o pow. 2,00 m2
 • ul. Płowieckiej, stanowiącej część dz. nr 157/49 KM 77 o pow. 2,00 m2
 • ul. Polnej, stanowiącej część dz. nr 7/4 KM 105 o pow. 2,00 m2
 • ul. Polnej, stanowiącej część dz. nr 4/36 KM 105 o pow. 2,00 m2
 • ul. POW, stanowiącej część dz. nr 202/1 KM 52 o pow. 2,00 m2
 • ul. Promiennej, stanowiącej część dz. nr 75/41 KM 30 o pow. 2,00 m2
 • ul. Ptasiej 1a, stanowiącej część dz. nr 1/7 KM 106 o pow. 2,00 m2
 • ul. Ptasiej 1a, stanowiącej część dz. nr 1/7 KM 106 o pow. 2,00 m2
 • ul. Radosnej , stanowiącej część dz. nr 8 KM 30 o pow. 2,00 m2
 • ul. Reymonta, stanowiącej część dz. nr 127/2 KM 49/1 o pow. 2,00 m2
 • ul. Starodębskiej, stanowiącej część dz. nr 217/32 KM 52 o pow. 2,00 m2
 • ul. Starodębskiej 24, stanowiącej część dz. nr 217/32 KM 52 o pow. 2,00 m2
 • ul. Szpitalnej, stanowiącej część dz. nr 38/11 KM 36 o pow. 2,00 m2
 • ul. Szpitalnej 1b, stanowiącej część dz. nr 15/12 KM 35 o pow. 2,00 m2
 • ul. Toruńskiej , stanowiącej część dz. nr 69/11 KM 34 o pow. 2,00 m2
 • ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 43/15 KM 29 o pow. 2,00 m2
 • ul. Toruńskiej 85, stanowiącej część dz. nr 64/5 KM 31 o pow. 2,00 m2
 • ul. Towarowej 3a, stanowiącej część dz. nr 32/30 KM 47 o pow. 2,00 m2
 • ul. Traugutta 8/10 , stanowiącej część dz. nr 80/17 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Traugutta 12, stanowiącej część dz. nr 80/21 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Traugutta 18/20, stanowiącej część dz. nr 71/88 KM 51 o pow. 2,00 m2
 • ul. Bukowej 15/17, stanowiącej część dz. nr 71/87 KM 51 o pow.2,00 m2
 • ul. Tumskiej 1, stanowiącej część dz. nr 77 KM 46 o pow. 2,00 m2
 • ul. Wienieckiej, stanowiącej część dz. nr 11/39 KM 33 o pow. 2, 00 m2
 • ul. Wojska Polskiego 35, stanowiącej część dz. nr 6/11 KM 43 o pow. 2,00 m2
 • ul. Zakręt 8, stanowiącej część dz. nr 116/1 KM 1 o pow. 2,00 m2
 • ul. Zbiegniewskiej, stanowiącej część dz. nr 53/1 KM 73 o pow. 2,00 m2
 • ul. Żabiej 18, stanowiącej część dz. nr 71/7 KM 45 o pow. 2,00 m2
 • ul. Żytniej 60, stanowiącej część dz. nr 17/1 KM 105 o pow. 2,00 m2
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w budynkach przy ul. Zielony Rynek 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 351/2015 (228kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (2 grudnia 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (2 grudnia 2015, 12:51:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij