Strona główna  >  Zarządzenia  >  2015

Zarządzenie nr 362/2015
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 9 grudnia 2015


w sprawie powołania Komisji d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku.

Na podstawie art. 34 ust 1 w związku z art.92 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015r. poz.1445 j.t. z późn. zm.) w związku z art.10 ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r. poz.1137 j.t. z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003r.nr 177 poz.1729.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku, zwaną dalej „ Komisją”. 

§ 2. W skład Komisji wchodzą:
 1. Przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
 2. Przedstawiciele Straży Miejskiej we Włocławku.
 3. Przedstawiciele zarządu drogi.
 4. Przedstawiciele Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek. 
§ 3. Członków Komisji wyznaczają kierownicy w/w jednostek.

§ 4. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Komisja jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania ruchem.

§ 6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej , niż raz na kwartał w roku kalendarzowym. 

§ 7. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia zarząd drogi.

§ 8. Do zadań Komisji należy między innymi:
 1. rozpatrywanie wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektami organizacji ruchu;
 2. opiniowanie projektów docelowej organizacji ruchu;
 3. opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu;
 4. opiniowanie projektów sygnalizacji świetlnej;
 5. wprowadzanie zmian czasowej lub stałej organizacji ruchu, w tym ustalanie terminów ich wprowadzenia;
 6. opiniowanie warunków na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz terminu i sposobu przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego;
 7. analiza stanu bezpieczeństwa na drogach oraz proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie ruchu i zwiększenie jego bezpieczeństwa;
 8. opiniowanie warunków na udzielanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 9. współdziałanie z jednostkami i instytucjami właściwymi w sprawach zarządzania ruchem.
§ 9. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/95 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Organizacji Ruchu w mieście Włocławku.
 
§ 10. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Zarządzenie nr 362/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2015 r. (98kB) pdf

Opublikował: Jakub Sosiński (17 grudnia 2015, 09:39:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij