Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwały z 2015 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 111) starsze uchwały »Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015


w sprawie przystąpienia do prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Włocławek do 2022 roku.

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015


w sprawie powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Spółka z o.o. we Włocławku obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu miasta Włocławek w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015


w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Włocławek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania we Włocławku

Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015


w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia oraz zmiany lokalizacji filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku oraz nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.

Uchwała nr X/85/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

Uchwała nr X/83/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała nr X/82/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Uchwała nr X/81/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała nr X/80/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg we Włocławku i Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Uchwała nr X/79/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2015 – 2020”.

Uchwała nr X/78/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”.

Uchwała nr X/77/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokość.

Uchwała nr X/76/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwała nr X/75/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


w sprawie nadania statutu Gimnazjum dla Dorosłych we Włocławku ul. Nowomiejska 25.

Uchwała nr X/74/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach.

Uchwała nr X/73/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. ”Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku”.

Uchwała nr X/72/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej.
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 111) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij