Zarządzenie nr 305/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Chłodnej 24a oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 87/1 o pow. 0,0025 ha w obrębie Włocławek KM 42, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r., poz.379, poz.1072) i art. 11, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 782, poz. 1039, poz. 1180) oraz uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241, poz. 2257)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§ 3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek do spraw gospodarki miejskiej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 305/2015 (39kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (5 października 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (6 października 2015, 14:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij