Zarządzenie nr 140/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 120a, oznaczonej jako działka nr 38/2 KM 26 o pow. 0,0142 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822, poz. 1200) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§ 3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek nr 307/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 120a, oznaczonej jako dz. 38/2 KM 26 o pow. 0,0142 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 8. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 140/2015 (40kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (27 maja 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (27 maja 2015, 12:48:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij