Informacje o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 4/8 obręb Włocławek.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 267 ze zm. ) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r.poz.469 ze zm.)  zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 4a na cele produkcyjne, gospodarcze, technologiczne i ppoż.

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 ze.zm.) i art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. z U. 2015r. poz. 469 j.t.)   [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przy ul. Skrajnej.

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 ze.zm.) i art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t.)   zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji na wykonanie przejść siecią kanalizacji sanitarnej w dzielnicy "Wschód" we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 ze zm.) zawiadamiam o: wszczęciu [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „Ruda I” zlokalizowanemu przy ul. Ruda 29 we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 267 ze zm.) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t.)  zawiadamiam o: wszczęciu [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, ul. Wieniecka 39 we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.145  ze zm.)   zawiadamiam [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poboru wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 14b zlokalizowanej na działce nr 8 obręb Włocławek KM 2 Włocławek KM 62.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 267 ze zm. ) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r.poz.145 ze zm.)  zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poboru wody podziemnej do celów przemysłowych przy Al. Jana Pawła II 15 we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm..) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poboru wód podziemnych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Wyszyńskiego 26.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm.) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poboru wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1/7 obręb Włocławek.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 267 tekst jednolity) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r.poz.145 ze [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poboru wód podziemnych ze studni Nr 1 i studni Nr 2 przy ul. Wroniej 28 we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm..) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ANWIL SA we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2013 r.poz.267)  i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z  2012 r., poz.145  tekst [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania urządzenia wodnego polegającego na przekroczeniu - przejściu cieku wodnego pod dnem rzeki Struga Rybnicka w ciągu ulicy Rybnickiej.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 tekst jednolity z póź.zm.) i art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. poz. 145, z 2012r. tekst [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poboru wód powierzchniowych z rzeki Wisły.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.poz.267)  i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z  2012 r., poz.145  tekst [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie odprowadzania do Kanału A wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu położonego we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z  2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm.) [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowy przyłącza teletransmisji kablowej SAT FILM do hali magazynowej WIKA Polska Sp. z o.o. sp. k. we Włocławku.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm.) zawiadamiam [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z zakładu przy ul. Łęgskiej we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm..) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonej przy ul. Cienistej we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm..) zawiadamiam [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ANWIL SA we Włocławku ścieków przemysłowych.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm.) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z Regionalnego Laboratorium przy ul. Krzywa Góra 13/15/17 we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm.) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych ze stacji paliw BP "Wisła" we Włocławku, przy ul. Okrzei 89.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm..) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla stacji Statoil przy ul. Okrzei 73 we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm..) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia MOLEWSKI Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm.) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wykonanie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej pod zaporą awaryjną stopnia Wodnego Włocławek.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm..) zawiadamiam o: [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych dla Stacji Paliw nr 29, przy ul. Witosa we Włocławku.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r.poz.267) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r., poz.145 tekst jednolity ze zm..) zawiadamiam o: [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Stodólnej na odcinku od ulicy Towarowej do ulicy Królewieckiej we Włocławku - Etap I.

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 jednolity tekst) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Kossedy – [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Stodólnej na odcinku od ulicy Towarowej do ulicy Królewieckiej we Włocławku - Etap II.

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 jednolity tekst) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Kossedy – [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Stodólnej na odcinku od ulicy Towarowej do ulicy Królewieckiej we Włocławku.

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 jednolity tekst) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Kossedy – [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji dot. przebudowy ulicy Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ulicy Wienieckiej - etap III.

Zgodnie z art.11d ust.5 i 6, art. 11i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ustawy z [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia BRÜGMANN S.A. pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 229, poz. 1954 z 2005r. tekst jednolity z póź. zm. ) i art.127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. poz. [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Elektrownie Wodne Grześ sp.j. pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr  229, poz. 1954 z 2005 r. tekst jednolity z późn. zm.) i art. 127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku.

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późniejszymi zmianami) PREZYDENT MIASTA [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania urządzenia wodnego tj. przewodu wodociągowego 1,5 m pod dnem cieku Kanału „A” w obr. ewid. Łęg we Włocławku.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 229, poz. 1954 z 2005r. tekst jednolity z póź. zm.) i art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. poz.145, z [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Zarządowi Dróg we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr  229, poz. 1954 z 2005r. tekst jednolity z póź. zm. ) i art.127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Sanitec Koło Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr  229, poz. 1954 z 2005r. tekst jednolity z póź. zm. ) i art.127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Zarządowi Dróg we Włocławku pozwoleń wodnoprawnych

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr  229, poz. 1954 z 2005r. tekst jednolity z póź. zm. ) i art.127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Letniej.

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późniejszymi zmianami)   [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia CENTRUM LOGISTYCZNEMU INTRA LOGISTICS S.A. we Włocławku, ul. Leopoldowska 2 pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr  229, poz. 1954 z 2005r. tekst jednolity z póź. zm.) i art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia CENTRUM LOGISTYCZNEMU INTRA LOGISTICS S.A. we Włocławku, ul. Leopoldowska 2 pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr  229, poz. 1954 z 2005r. tekst jednolity z póź. zm. ) i art.127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego-stawu

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 ,poz.1071 ze zm.) i art.127 ust.6 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz.U.Nr 239, poz. 2019 z [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 ,poz.1071 ze zm.) i art.127 ust.6 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz.U.Nr 239, poz. 2019 z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późniejszymi zmianami)   PREZYDENT MIASTA [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.„Przyszłość” pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 ,poz.1071 ze zm.) i art.127 ust.6 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz.U.Nr 239, poz. 2019 z [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Na podstawie art. 61 oraz art. 89  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr  229, poz. 1954 z 2005r. tekst jednolity z póź. zm. ) i art.127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 roku [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rekreacyjnego na terenie działki przy ul. Wiejskiej 138 we Włocławku

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 ,poz.1071 ze zm. ) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z  2005 r., Nr 239, poz.2019 ze [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ulicy Wienieckiej

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z  2008r. Nr 193, poz.1194 z późniejszymi zmianami)   [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej prowadzonej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Bulwary im. M.J. Piłsudskiego”

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późniejszymi zmianami PREZYDENT MIASTA [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej prowadzonej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późniejszymi zmianami) PREZYDENT MIASTA [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij