Udostępnianie informacji na wniosek

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Proponowany wzór wniosku:
Wzór wniosku (27kB) word
Wzór wniosku (39kB) pdf

----------------------------------------

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać do Urzędu Miasta Włocławek w jeden z poniższych sposobów:
 1. osobiście w siedzibie Urzędu:
  Dopuszcza się dostarczenie wniosku na następujących nośnikach danych:
  1) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  2) płyta CD, DVD.
 2. pocztą na adres:
  Urząd Miasta Włocławek
  Zielony Rynek 11/13
  87-800 Włocławek

 3. pocztą elektroniczną na adres email: poczta@um.wloclawek.pl
 4. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na portalu: ePUAP

----------------------------------------
UWAGA !!!
Za pośrednictwem m.in. strony internetowej, do Urzędu Miasta kierowane są prośby o udostępnienie materiałów niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych przez studentów. Prośby te formułowane są często w sposób ogólny i nie wskazują na konkretne dokumenty, dane lub materiały będące w posiadaniu tut. Urzędu. Niejednokrotnie prośby te mylnie kierowane są do Urzędu Miasta. W takich przypadkach udzielenie pomocy ze strony Urzędu Miasta nie jest możliwe.
Wybór oraz opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do napisania pracy jest obowiązkiem piszącego i Urząd Miasta nie może go w tym wyręczać.

----------------------------------------

Wyciąg z ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.):

(...) Art. 13.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Art. 16.
1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
  1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.(...)


Zapoznaj się z pełną treścią ustawy
(źródło - Internetowy System Aktów Prawnych - Kancelaria Sejmu RP)
stan prawny na 21.08.2012 r.:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) (154kB) pdf


Wytworzył: Marcin Szarpak (19 kwietnia 2011)
Opublikował: Marcin Szarpak (19 kwietnia 2011, 15:27:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Szarpak (22 sierpnia 2012, 08:16:08)
Zmieniono: dodano inform. o źródle pliku ustawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17535

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij