Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwały z 2014 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 131) starsze uchwały »Uchwała nr III/27/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.

Uchwała nr III/26/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.

Uchwała nr III/25/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w Zakładach Grupy „Anwil” S.A. we Włocławku.

Uchwała nr III/24/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Włocławek do Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.

Uchwała nr III/23/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad przysługiwania diet radnym.

Uchwała nr III/22/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasto Włocławek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Uchwała nr III/21/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek.

Uchwała nr III/20/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Uchwała nr III/19/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.

Uchwała nr III/18/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).

Uchwała nr III/17/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5 Promocja i Rozwój Markowych Produktów w Ramach Projektu Własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Uchwała nr III/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Uchwała nr III/14/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2014 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr III/12/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.

Uchwała nr III/11/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

Uchwała nr III/10/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014.

Uchwała nr III/9/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok.

Uchwała nr II/8/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 131) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij