Zarządzenie nr 245/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rózinowskiej oznaczonej jako dz. 18/5 KM 26 o pow. 0,0212 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072 ) art. 11, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257),

                                            zarządza się, co następuje:     

§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wloc.pl.

§3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 245/2014 (31kB) word


Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (17 września 2014)
Opublikował: Marcin Sroka (17 września 2014, 13:43:29)

Ostatnia zmiana: Marcin Sroka (17 września 2014, 14:03:50)
Zmieniono: Poprawki edycyjne.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 996

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij