Strona główna  >  Zarządzenia  >  2015

Zarządzenie nr 368/2015
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 16 grudnia 2015


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz. 1118, zm. poz. 1146, zm. z 2015 r. poz. 1138, poz. 1255, poz. 1339) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
  1. Stanisława Matejska – Kierownik Działu Pomocy Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
  2. Maria Wojtulska – Kierownik Działu Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej,
  3. Katarzyna Lewandowska – Specjalista pracy socjalnej w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Sekretarz Komisji Konkursowej, 
  4. Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – Inspektor w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych – Członek Komisji Konkursowej,
  5. Anna Rachut – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej,
  6. Krystyna Afeltowicz – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej.
2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji Konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz wyłączeni są z prac Komisji reprezentanci organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§ 2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu Komisji z oceny ofert” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji Konkursowej zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Zarządzenie nr 368/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2015 r. (774kB) pdf

Opublikował: Jakub Sosiński (16 grudnia 2015, 14:52:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij