Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwała nr XXXII/36/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 kwietnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z 2011 r. Nr 112,poz.654, Nr 149,poz.887,Nr 205,poz.1211, Nr 208,poz.1241, Nr 209,poz.1244 i Nr 232,poz.1378) art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153)


uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/107/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku ( Dz .Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 195, poz. 1798) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Uchwała Nr XXXII/36/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29.04.2013 r. (84kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1939 z dnia 2013-05-14

Opublikował: Jakub Sosiński (8 maja 2013, 08:55:31)

Ostatnia zmiana: Marcin Szarpak (21 maja 2013, 09:25:20)
Zmieniono: dodano info. o publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1072

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij