Zarządzenie nr 248/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2014

jako Starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

w sprawie ogłoszenia wykazu w sprawie przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Kościuszki 21, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków miasta Włocławek jako działka nr 15 o powierzchni 0,0827 ha (obręb 520 Włocławek, KM 52), objętej księgą wieczystą nr WL1W/00000026/3, na rzecz współwłaściciela (osoby fizycznej) pozostałego udziału w 1/2 części przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust.1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz w związku z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 128/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Skarbu Państwa w nieruchomości”– zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział Skarbu Państwa wynoszący 1/2 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości wymienionej w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, przy ul. Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się III Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 248/2014 (48kB) word

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (18 września 2014)
Opublikował: Jakub Sosiński (18 września 2014, 08:33:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij