Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 6A.

Obwieszczenie
o udziale społeczeństwa

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) 

informuje

o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 6A, na terenie działek: Nr 9/9 Obręb 1170 Włocławek KM 117 oraz Nr 5/30 Obręb 1181 Włocławek KM 118,
w związku z przedłożeniem do tut. organu w dniu 3 marca 2015 r., uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek ECO- ABC Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (srodowisko@um.wloclawek.pl) 
i ustnej, w terminie 21 dni, tj. od dnia 13 marca 2015r r. do dnia 2 kwietnia 2015 r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 21, I - piętro w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Włocławek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm..) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Prezydenta Miasta Włocławek, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek (www.wloclawek.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22 ( I piętro-korytarz), w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia ( przy ul. Przemysłowej, ul.Rybnickiej, Radyszyńskiej, Kotlarskiej).

------------------------------------------

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 91 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 5 - parter gmachu głównego Urzędu Miasta Włocławek przy ul.Zielony Rynek 11/13 w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego planowanego do realizacji przy ul.Przemysłowej 6A we Włocławku przez firmę ECO- ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa z przedstawicielami inwestora i wykonawcy raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji.

Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski, wyjaśnienia, co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie.
Niniejsze wezwanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, na stronie BIP Urzędu Miasta Włocławek: www.bip.um.wlocl.pl.

------------------------------------------

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) zawiadamia, że w dniu 28 października 2014 r. wpłynął wniosek: ECO- ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na  budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 6A.
Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek: Nr 9/9 Obręb 1170 Włocławek KM 117 oraz Nr 5/30 Obręb 1181 Włocławek KM 118.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Włocławek, zaś organami biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (srodowisko@um.wloclawek.pl) i ustnej, w terminie od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 21, I - piętro w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Włocławek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (19 listopada 2014)
Opublikował: Marcin Sroka (20 listopada 2014, 13:12:59)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (12 marca 2015, 11:26:31)
Zmieniono: Dodano informację o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2529

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij