Zarządzenie nr 194/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2015


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy:
  • ul. Żabiej 4, oznaczonej jako działka nr 131/2 KM 45 o pow. 0,0222 ha oraz działka nr 134/2 KM 45 o pow. 0,0092 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782) oraz uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)

                                           
                                                 zarządza się, co następuje:


§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§3.
Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§5.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§7.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 194/2015 (45kB) word    

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (14 lipca 2015)
Opublikował: Marcin Sroka (14 lipca 2015, 12:58:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij