Strona główna  >  Zarządzenia  >  2015

Zarządzenie nr 377/2015
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016 na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i poz.1777) w związku z uchwałą nr XIII/104/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016” zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru ofert i przyznania środków finansowych podmiotom uprawnionym 
w celu realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 361/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 
9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zaleconego z administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2016 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zmienionym Zrządzeniem 
Nr 369/2015 prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:
  1. w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek - www.bip.um.wlocl.pl,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Zarządzenie nr 377/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. (395kB) pdf

Opublikował: Jakub Sosiński (29 grudnia 2015, 16:24:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij