Zarządzenie nr 247/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy:
  • ul. Michelińskiej 38A dz. 94/11 KM 21 Michelin o pow. 0,1082 ha,
  • ul. Michelińskiej 38A dz. 94/7 KM 21 Michelin o pow. 0,0232 ha,
  • ul. Michelińskiej 36 dz. 94/6 KM 21 Michelin o pow. 0,0228 ha,
  • ul. Michelińskiej 36 dz. 94/9 KM 21 Michelin o pow. 0,0824 ha,
  • ul. Michelińskiej 38 dz. 94/10 KM 21 Michelin o pow. 0,1022 ha
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)
    
                                         
                                                        zarządza się, co następuje:      


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione  w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wloc.pl.

§ 3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki.

§ 6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Wykaz 247/2014 (37kB) word


Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (17 września 2014)
Opublikował: Marcin Sroka (17 września 2014, 14:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij