Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XII/95/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 października 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 79/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz.1517), Zarządzeniem Nr 111/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 117/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 z dnia 11 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 129/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 130/2015 z dnia 19 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 149/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 172/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2063), Zarządzeniem Nr 185/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 209/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 215/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 235/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 254/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr X/67/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 2651), Zarządzeniem Nr 256/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 258/2015 z dnia 2 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 7 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 288/2015 z dnia 18 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 302/2015 z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 303/2015 z dnia 1 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 318/2015 z dnia 20 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 322/2015 z dnia 26 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 557.568.505 zł, w tym:
  1. dochody bieżące w wysokości 517.669.812 zł,
  2. dochody majątkowe w wysokości 39.898.693 zł,
   zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
 2. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 555.078.124 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące w wysokości 487.778.082 zł, 
  2. wydatki majątkowe w wysokości 67.300.042 zł,
   zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
 3. § 8 otrzymuje brzmienie:
  „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: 
  1. dochody w wysokości 8.402.249 zł;
  2. wydatki w wysokości 8.430.663 zł;
   zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
 4. Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Uchwała nr XII/95/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29.10.2015 r. (1029kB) pdf

Opublikował: Jakub Sosiński (5 listopada 2015, 10:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij