Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr XXV/184/2012
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 września 2012


w sprawie przystąpienia do prac nad "Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku".

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku” przyjętym Uchwałą Nr XXXV/337/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku” zmienionym Uchwałą Nr VII/16/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”, Uchwałą Nr X/93/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIII/164/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2011r., w zakresie wprowadzenia na listę projektów podstawowych do realizacji przy współfinansowaniu z Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO WK-P na lata 2007-2013 zadania pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Uchwała Nr XXV/184/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25.09.2012 r. (118kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Jakub Sosiński (27 września 2012, 14:54:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1662

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij