Informacje o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt SCS ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Informacja o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w postęp. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunko. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego przy ul. Przemysłowej 6A

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie Starosty Włocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA.

Zawiadomienie Starosty Włocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA.

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA na terenie powiatów: [...]

Informacja o ponownym wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej mechanicznej obróbki odpadów we Włocławku przy ul. Przemysłowej 6A.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej mechanicznej obróbki odpadów we Włocławku przy ul. Przemysłowej 6A.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 6A.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 6A.

Obwieszczenieo udziale społeczeństwa Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatu samochodowego z myjnią przy ul. Okrzei 59 we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania polegającego na rozbudowie instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. - Projekt DBN Media ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatu samochodowego z myjnią na warsztat blacharsko-lakierniczy wraz z myjnią.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki” na terenie przemysłowym ANWILU S.A. we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Włocławek Azoty.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Pilotowej instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych na produkty chemiczne o wysokiej czystości we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt DBN Poland przy ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji Wydziału Produkcyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 1/14 KM 100 położonej we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowiy stacji paliw płynnych i LPG wraz z pawilonem handlowym, barem i zapleczem socjalnym oraz parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych we Włocławku

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania      Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie produkcji papieru zlokalizowanej w Fabryce Papieru we Włocławku

Zgodnie z art.61§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Firma „W. Lewandowski” z siedzibą w Łodzi zostało wszczęte [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 ,poz.1071 ze zm.) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019 ze zm.) [...]

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z 3 przepompowniami w dzielnicy „Wschód” we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie w sprawie „Budowy hali przemysłowej z przeznaczeniem na uruchomienie instalacji do trawienia walcówki stalowej na terenie DRUMET LINY i DRUTY Sp. z o.o. we Włocławku”

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przemysłowej na terenie DRUMET LINY i DRUTY Sp. z o.o. we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie w sprawie budowy hali przemysłowej stalowej na terenie DRUMET LINY i DRUTY Sp. z o.o. we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej” zlokalizowanej we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki na terenie ANWIL S.A.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Obwieszczenie dot. rozbudowy ulicy Kruszyńskiej we Włocławku

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Kruszyńskiej.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przebudowy instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych eksploatowanych w Sanitec Koło Sp. z o.o. Zakład we Włocławku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia  3 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych eksploatowanych w Sanitec Koło Sp. z o.o. Zakład we Włocławku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie rozbudowy ulicy Kruszyńskiej wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia  3 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej” zlokalizowanej we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy ulicy Wroniej i Kruszyńskiej (odc. od ul. Wolność do Al. Królowej Jadwigi) oraz przebudowy wiaduktów wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy ulicy Kruszyńskiej wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia  [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego "Brześć Kujawski".

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej K.p.a. w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. remontu napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Włocławek Wschód-Włocławek Zawiśle.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia  3 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij