Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XIII/109/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1515), ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283 i poz. 1777) ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 
  2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 
  3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 
  4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 
  5. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 
  6. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, 
  7. od autobusu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/193/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r. poz. 2650). 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30.11.2015 r. (342kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4225 z dnia 2015-12-08

Opublikował: Jakub Sosiński (3 grudnia 2015, 14:17:57)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (15 grudnia 2015, 07:42:29)
Zmieniono: Dodano informację o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 114

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij