Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwała nr XXXII/44/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 kwietnia 2013


w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie miasta Włocławek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167 poz.1759Nr 214 poz.1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ,Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr149 poz.887,Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567), w związku z art.42, art. 44 ust.1 i 2, art.45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 , Nr 157, poz. 1241i Nr 215 poz. 1664 , z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337 , z 2012 poz.985 oraz z 2013 poz. 7 i 73)


uchwala się co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny.
Bagno o powierzchni 1 ha - Leśnictwo Dębice, Nadleśnictwo Włocławek, działka ewidencyjna (Nr 422, obręb nr 2010 M. Włocławek oraz pododdział leśny 243l)

§ 2. Nadzór na formą ochrony przyrody wymienioną w § 1 sprawuje Prezydent Miasta Włocławek.

§ 3. Szczególnym celem utworzenia użytku ekologicznego jest ochronna niewielkiego obszaru o bardzo cennych walorach przyrodniczych, kształtowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody oraz działalność edukacyjna, informacyjna, promocyjna.

§ 4. W stosunku do użytku ekologicznego ustanawia się zakazy:
  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  5. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  6. umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego;

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Uchwała Nr XXXII/44/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29.04.2013 r. (144kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1885 z dnia 2013-05-08

Opublikował: Jakub Sosiński (8 maja 2013, 09:28:18)

Ostatnia zmiana: Marcin Szarpak (10 maja 2013, 10:48:21)
Zmieniono: dodano info. o publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 912

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij