Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 Aktualności i obwieszczenia
  · Aktualności
  · Obwieszczenia, ogłoszenia
 Miasto Włocławek
  · Budżet Obywatelski Miasta Włocławek na rok 2016
  · Informacje o Włocławku
  · · Ogólnie o mieście
  · · Obszar i położenie
  · · Symbole miejskie
  · · Patron Włocławka
  · · Honorowi obywatele Włocławka
  · · Miasta partnerskie
  · Władze Miasta
  · Urząd Miasta Włocławek
  · · Regulamin Organizacyjny UM
  · · · Archiwum
  · · Schemat Organizacyjny UM
  · · Komórki organizacyjne UM (wewnętrzne regulaminy organizacyjne)
  · · · Wydział Finansów
  · · · Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
  · · · Wydział Windykacji i Egzekucji
  · · · Biuro Rady Miasta
  · · · Wydział Kontroli i Audytu
  · · · Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń
  · · · Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  · · · Wydział Zarządzania Kryzysowego
  · · · Wydział Rozwoju Miasta
  · · · Wydział Urbanistyki i Architektury
  · · · Wydział Geodezji i Kartografii
  · · · Biuro Informatyzacji
  · · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · · Wydział Spraw Obywatelskich
  · · · Wydział Komunikacji
  · · · Wydział Środowiska
  · · · Służba bhp
  · · Regulamin Pracy UM
  · · Wykaz kontaktów pracowników Urzędu
  · Gminne Jednostki Organizacyjne
  · · Placówki oświatowe
  · · Instytucje kultury
  · · Placówki pomocy społecznej i socjalnej
  · · Placówki sportowe, turystyczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi
  · · Spółki z większościowym udziałem miasta
  · · Inne jednostki budżetowe
  · Włocławska Karta Dużej Rodziny
  · Nieodpłatna pomoc prawna
 Rada Miasta Włocławek
  · Radni Rady Miasta Włocławek
  · · Okręg wyborczy Nr 1
  · · Okręg wyborczy Nr 2
  · · Okręg wyborczy Nr 3
  · · Okręg wyborczy Nr 4
  · · Okręg wyborczy Nr 5
  · · Dyżury Radnych Rady Miasta Włocławek
  · Porządek obrad najbliższych sesji RM
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · Protokoły z sesji RM
  · · Projekty protokołów z sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · Protokoły z sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · Projekty protokołów z sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · Protokoły z sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · Komisje RM
  · · Komisja Rewizyjna
  · · Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
  · · Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
  · · Komisja Edukacji
  · · Komisja Kultury i Sportu
  · · Komisja Porządku Prawnego i Publicznego
  · · Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej
  · Protokoły z posiedzeń Komisji RM
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miasta VII kadencji
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Edukacji
  · · · Komisja Porządku Prawnego i Publicznego
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej
  · · · Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
  · · · Komisja Kultury i Sportu
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miasta VI kadencji
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
  · · · Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Edukacji
  · · · Komisja Kultury i Sportu
  · · · Komisja Porządku Prawnego i Publicznego
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej
  · · · Komisje doraźne
  · Interpelacje Radnych RM
  · · Interpelacje Radnych Rady Miasta Włocławek VII kadencji
  · · · Interpelacje międzysesyjne
  · · · Interpelacje obrad III sesji Rady Miasta, z dnia 29.12.2014 r.
  · · · Interpelacje obrad IV sesji Rady Miasta, z dnia 19.01.2015 r
  · · · Interpelacje obrad V sesji Rady Miasta, z dnia 09.02.2015 r
  · · · Interpelacje obrad VI sesji Rady Miasta, z dnia 30.03.2015 r.
  · · · Interpelacje obrad VII sesji Rady Miasta, z dnia 27.04.2015 r.
  · · · Interpelacje obrad IX sesji Rady Miasta, z dnia 23.06.2015 r.
  · · · Interpelacje obrad X sesji Rady Miasta, z dnia 31.08.2015 r.
  · · · Interpelacje obrad XI sesji Rady Miasta, z dnia 28.09.2015 r.
  · · · Interpelacje obrad XII sesji Rady Miasta, z dnia 29.10.2015 r.
  · · · Interpelacje obrad XIII sesji Rady Miasta, z dnia 30.11.2015 r.
  · · Interpelacje Radnych Rady Miasta Włocławek VI kadencji
  · · · Interpelacje międzysesyjne
  · · · Interpelacje obrad IV sesji Rady Miasta, z dnia 21.12.2010r.
  · · · Interpelacje obrad V sesji Rady Miasta, z dnia 28.12.2010r.
  · · · Interpelacje obrad VI sesji Rady Miasta, z dnia 26.01.2011r.
  · · · Interpelacje obrad VII sesji Rady Miasta, z dnia 21.02.2011r.
  · · · Interpelacje obrad VIII sesji Rady Miasta, z dnia 24.03.2011r.
  · · · Interpelacje obrad IX sesji Rady Miasta, z dnia 09.05.2011 r.
  · · · Interpelacje obrad X sesji Rady Miasta, z dnia 31.05.2011 r.
  · · · Interpelacje obrad XI sesji Rady Miasta, z dnia 27.06.2011 r.
  · · · Interpelacje obrad XII sesji Rady Miasta, z dnia 29.08.2011 r.
  · · · Interpelacje obrad XIII sesji Rady Miasta, z dnia 26.09.2011 r.
  · · · Interpelacje obrad XIV sesji Rady Miasta, z dnia 24.10.2011 r.
  · · · Interpelacje obrad XVI sesji Rady Miasta, z dnia 28.11.2011 r.
  · · · Interpelacje obrad XVII sesji Rady Miasta, z dnia 27.12.2011 r.
  · · · Interpelacje obrad XVIII sesji Rady Miasta, z dnia 30.01.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XIX sesji Rady Miasta, z dnia 27.02.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XX sesji Rady Miasta, z dnia 26.03.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXI sesji Rady Miasta, z dnia 30.04.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXII sesji Rady Miasta, z dnia 11.06.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXIII sesji Rady Miasta, z dnia 25.06.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXIV sesji Rady Miasta, z dnia 30.08.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXV sesji Rady Miasta, z dnia 25.09.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXVI sesji Rady Miasta, z dnia 29.10.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXVII sesji Rady Miasta, z dnia 26.11.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXVIII sesji Rady Miasta, z dnia 10.12.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXIX sesji Rady Miasta, z dnia 27.12.2012 r.
  · · · Interpelacje obrad XXX sesji Rady Miasta, z dnia 18.03.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXI sesji Rady Miasta, z dnia25.03.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXII sesji Rady Miasta, z dnia 29.04.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXIII sesji Rady Miasta, z dnia 27.05.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXIV sesji Rady Miasta, z dnia 25.06.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXV sesji Rady Miasta, z dnia 26.08.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXVI sesji Rady Miasta, z dnia 23.09.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXVII sesji Rady Miasta, z dnia 25.11.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXVIII sesji Rady Miasta, z dnia 30.12.2013 r.
  · · · Interpelacje obrad XXXIX sesji Rady Miasta, z dnia 27.01.2014 r.
  · · · Interpelacje obrad XL sesji Rady Miasta, z dnia 17.03.2014 r.
  · · · Interpelacje obrad XLI sesji Rady Miasta, z dnia 07.04.2014 r.
  · · · Interpelacje obrad XLII sesji Rady Miasta, z dnia 28.04.2014 r.
  · · · Interpelacje obrad XLIII sesji Rady Miasta, z dnia 27.06.2014 r.
  · · · Interpelacje obrad XLIV sesji Rady Miasta, z dnia 08.09.2014 r.
  · · · Interpelacje obrad XLV sesji Rady Miasta, z dnia 27.10.2014 r.
  · Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek
  · · Młodzieżowa Rada Miasta - VI kadencja
  · · Młodzieżowa Rada Miasta - V kadencja
  · · Młodzieżowa Rada Miasta - IV kadencja
  · · · Protokoły z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek
  · · · · 2013
  · · · Uchwały Młodzieżowej Rady Miasta
  · · · Stanowiska Młodzieżowej Rady Miasta
  · Włocławska Rada Seniorów
 Akty prawne
  · Statut Miasta
  · Uchwały Rady Miasta
  · Projekty Uchwał Rady Miasta
  · Skorowidze Uchwał Rady Miasta
  · Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek
  · Skorowidze Zarządzeń Prezydenta Miasta
  · Sposoby stanowienia aktów prawnych
  · Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom.
 Zamówienia publiczne
 Załatwianie spraw
  · Jak załatwić sprawę w Urzędzie (Karty Usług)
  · · Wydział Rozwoju Miasta
  · · Wydział Finansów
  · · Wydział Spraw Obywatelskich
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego
  · · Wydział Komunikacji
  · · Wydział Geodezji i Kartografii
  · · Wydział Inwestycji
  · · Wydział Urbanistyki i Architektury
  · · Wydział Windykacji i Egzekucji
  · · Wydział Zarządzania Kryzysowego
  · · Biuro Sportu i Turystyki
  · · Wydział Gospodarki Miejskiej
  · · Wydział Środowiska
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · Stan sprawy
  · Prawo jazdy, Dowód rejestracyjny - odbiór
  · Numery kont bankowych UM
  · Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  · Opłata skarbowa
  · Miejski Rzecznik Konsumentów
  · · Roczne sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · Informacje nieudostępnione w BIP
  · Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  · · Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
  · Pomoc tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)
 Biuletyn Informacji Publicznej Włocławskich Placówek Oświatowych
 Praca w UM i jednostkach miejskich
  · Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze UM
  · Procedura zatrudniania na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, a także naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi
  · Nabór pracowników (ogłoszenia)
  · Nabór pracowników na zastępstwo oraz stanowiska pomocnicze i obsługi (ogłoszenia)
  · · aktualne
  · · rozstrzygnięte
  · · unieważnione
 Finanse
  · Budżet Miasta
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · Projekt budżetu
  · Plan budżetu
  · Wykonanie budżetu / Pomoc publiczna
  · Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · Stan mienia komunalnego
  · Interpretacja indywidualna
 Otwarte konkursy ofert
  · Kultura fizyczna, sport, turystyka
  · Promocja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna
  · Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
 Oferty w trybie pozakonkursowym
 Bezpieczeństwo
 Gospodarka nieruchomościami
  · Wykazy nieruchomości
  · Ogłoszenia o przetargach nieruchomości
 Strategie, Plany i Programy
  · Strategia Rozwoju Miasta
  · Lokalny Program Rewitalizacji
  · Wieloletni Program Inwestycyjny
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  · Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  · · Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  · · Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie sporządzania
  · Włocławski Obszar Funkcjonalny
 Dane publiczne
  · Geoportal miasta Włocławek
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Władze Miasta Włocławek
  · · · Władze Miasta Włocławek VII kadencji (2014-2018)
  · · · Władze Miasta Włocławek VI kadencji (2010-2014)
  · · Radni Rady Miasta Włocławek
  · · · Radni Rady Miasta Włocławek VII kadencji (2014-2018)
  · · · Radni Rady Miasta Włocławek VI kadencji (2010-2014)
  · · Gminne Jednostki Organizacyjne
  · · Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
  · Inwestycje celu publicznego
  · · Obwieszczenia o wszczęciu postępowania
  · · Obwieszczenia o postanowieniach
  · · Obwieszczenia o wydanych decyzjach
  · Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci
  · Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  · · Punkty detaliczne
  · · Punkty gastronomiczne
  · Wykazy przedsiębiorstw/firm - odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  · · 1. Wykaz przedsiębiorstw/ firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Włocławek
  · · 2. Wykaz przedsiębiorstw/firm zbierających na terenie Włocławka zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  · · 3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art 9b. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  · Zestawienie danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  · Biuro Rzeczy Znalezionych
 Środowisko - informacje, wykaz danych
  · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  · Nowe zasady odbioru i selekcji odpadów komunalnych
  · Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
  · Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne
  · · Informacje o wszczęciu postępowania
  · · Informacje o wydaniu decyzji
  · Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska
  · · Informacje o wszczęciu postępowania
  · · Informacje o wydaniu decyzji
  · Informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  · Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  · Informacja o postepowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów
  · Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  · Wykaz publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  · Jakość wody
  · Gospodarka odpadami zawierającymi azbest
  · Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  · Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla miasta Włocławek
  · · Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
  · · Karty rejestracyjne osuwisk
  · · Karty rejestracyjne terenów zagrożonych
  · · Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
  · Program ochrony środowiska
  · Program ochrony środowiska przed hałasem
  · Publiczny transport zbiorowy
  · Program KAWKA
 Kontrole
  · Kontrole w Urzędzie Miasta
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · Kontrole prowadzone przez Urząd
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
 Wybory
  · Wybory Prezydenta RP 2015
  · Wybory samorządowe 2014-2018
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · Wybory ławników
  · Obwody głosowania
  · Referendum lokalne 2013
  · Referendum Ogólnokrajowe 2015
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Petycje


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij