Ogłoszenie dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Polną, Zielną i Papieżka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 
z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/50/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Polną, Zielną i Papieżka oraz terenami bocznicy kolejowej wraz z „Prognozą wpływu na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 31 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-dzie się w dniu 14 kwietnia 2015r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku w sali nr 5 o godzinie 15³º.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie, o której mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) każdy może złożyć uwagi i wnioski 
w formie, o której mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwi-ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015r.


Treść ogłoszenia (281kB) pdf

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (23 marca 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (23 marca 2015, 10:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij