Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 6A.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) 

informuje

o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia   polegającego na  budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 6A, na terenie działek: Nr 9/9 Obręb 1170 Włocławek KM 117 oraz Nr 5/30 Obręb 1181 Włocławek KM 118, w związku z przedłożeniem do tut. organu  w dniu 8 i 11 maja 2015 r., uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek ECO- ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (srodowisko@um.wloclawek.pl) 
i ustnej, w terminie 21 dni, tj. od dnia 19 maja 2015r r. do dnia 8 czerwca 2015 r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 21,  I - piętro w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Włocławek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm..) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Prezydenta Miasta Włocławek, po zasięgnięciu  opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek (www.wloclawek.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22 ( I piętro-korytarz), w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia ( przy ul. Przemysłowej, ul.Rybnickiej, Radyszyńskiej, Kotlarskiej).

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (13 maja 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (14 maja 2015, 12:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij