Obwieszczenia o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Plażowej na terenie działek nr 19, 20 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (j. t. Dz. U. 2015r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Rafała Skorupy reprezentującego Miejskie Przedsiębiorstwo [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych przy ulicy Długiej 55, 55a, 57.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (j. t. Dz. U. 2015r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę sieci ciepłowniczej przy ul. Obwodowej i ul. Wienieckiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z poźn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze we Włocławku reprezentowanej [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Wysokiej, ul. Rolnej, ul. Rysiej, ul. Wienieckiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę budynku Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zostało [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ulicy Gniazdowskiego 6 i 8 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2015r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę sieci ciepłowniczej na odcinku od numeru ulicy Papieżka 18 do ulicy Duninowskiej

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (j. t. Dz. U. 2015r., poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek Pana Andrzeja Glonek reprezentującego Biuro Usług Technicznych [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej na odcinku od numeru ulicy Papieżka 18 do ulicy Duninowskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (j. t. Dz. U. 2015r., poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek Pana Andrzeja Glonek reprezentującego Biuro Usług Technicznych [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę linii kablowych nN z lokalizacją złączy w celu zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Ziębiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu reprezentowanej [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniem do granicy działki w ulicy Witoszyńskiej i Rucianej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2015r., poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Lewandowskiego działającego w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicy Cienistej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Lewandowskiego działającego w imieniu Miejskiego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicy Łabędziej, Cienistej i Pawiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicy Stanisława Noakowskiego i Jelonkowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę sieci gazowej n/c w ulicy Ziębiej i ulicy Mystkowskiego we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy PRZYBYLSKI Spółka Jawna reprezentowanej przez Panią Anetę [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinków sieci kablowej nN z lokalizacją złączy kablowych do zasilania zespołów garaży przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm. ) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Toruniu reprezentowana [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Asnyka i Noakowskiego we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Żytniej i Zielnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej i Żurawiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm. ) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Robotniczej i Kapitulnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm. ) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bocznej i Łubnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami do granic działek w ulicach Osiedlowej, Jaworowej, Paprociej i Kościelnej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Podlaskiego działającego w imieniu Miejskiego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicach Podgórnej i 3-go Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę sieci gazowej n/c w ulicy Malwowej, Bobrownickiej na terenie działek nr 1/22, 1/20, 23, 2/15 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Grzegorka działającego w imieniu Polskiej Spółki [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę sieci cieplnej DN 65 przy ulicy Ziębiej 5 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Przybylski Spółka Jawna zostało wszczęte postępowanie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Długiej 27, Wiejskiej, Arentowicza 1 i 6 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lisiej i Jelonkowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę hali magazynowo – garażowej przy ulicy Rolnej 1 i Lisek 2.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę sieci gazowej n/c w ulicy Malwowej, Bobrownickiej na terenie działek nr 1/22, 1/20, 23, 2/15 obręb Włocławek KM 4 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Grzegorka działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy 4 wind panoramicznych dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową dwóch kładek dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg zostało wszczęte postępowanie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu niskiego ciśnienia dn 160 w ulicy Sasankowej i ulicy Witoszyńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy wind dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową kładek dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg zostało wszczęte postępowanie [...]

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku dot. postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie ulic Gościnnej, Wiosennej i Grodzkiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2014 roku wnioskodawca - firma ENCON Grzegorz [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku zostało [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Płockiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Pro – Inwest Biuro Projektowo – Budowlane Iwona [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Tęczowej i Deszczowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Pro – Inwest Biuro Projektowo – Budowlane Iwona [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic działek w ulicach Łanieszczyzna, Goplana i Żeromskiego we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Żurawiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinków sieci gazowej śr/c w ulicy Granicznej, ulicy Nad Strugą i ulicy Okopowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Macieja Czaplickiego działającego w imieniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku przedszkola przy ul. Kaliskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Włocławek [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej śr/c w ulicy Toruńskiej i ulicy Rózinowskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego Zakład Projektowania i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii elektroenergetycznej przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Marcina Wasilewskiego działającego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 w ul. Siewnej, Podmiejskiej, Inowrocławskiej i Kolejowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej śr/c w ulicy Baśniowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego Zakład Projektowania i [...]

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku dot. postępowania w sprawie budowy dwóch wind panoramicznych dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 1.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 września 2013 roku wnioskodawca - Miejski Zarządu Dróg we Włocławku [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej śr/c w ulicy Hutniczej i ulicy Budowlanych we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Jadwigi Radzimierskiej PHU „TESAN” [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie montażu dwóch wind panoramicznych dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 1 przy ulicy Okrzei we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku zostało [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Toruńskiej i Zdrojowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Witoszyńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lisiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Kazimierza Orlikowskiego zostało wszczęte [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci cieplnej osiedlowej do budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Zielnej oraz ul. Ostrowskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Obwodowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego działającego w imieniu Pomorskiej [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej śr/c PE do budynków mieszkalnych przy ul. Szyszkowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Grzegorka działającego w imieniu Pomorskiej [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia dn 160 w ulicy Królewieckiej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. , poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej, linii energetycznych, oświetlenia ulicznego na terenie działek obrębu Michelin we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Ziółkowskiego działającego w imieniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek Newell Poland Production Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią Iwonę [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy wiaduktów drogowych nad bocznicą kolejową zlokalizowanych w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku zostało [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy energetycznej linii kablowej niskiego napięcia przy Al. Jana Pawła II, ul. Kościelnej, ul. Parkowej i ul. Botanicznej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy energetycznej linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Kościelnej, ul. Pszczelej i ul. Michelińskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 12 czerwca 2012, poz. 647 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku dla Sądu Okręgowego we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Okręgowego Sądu we Włocławku zostało wszczęte [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Płowieckiej i Dziewińskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej SN-15kV we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Łuszcz działającego w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Włocławek.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci energetycznej 15 kV w ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Krzysztofa Dmocha działającego w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy, rozbudowy Szpitala Wojewódzkiego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Stanisława Sosak działającego w imieniu Kujawsko-Pomorskich [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi pożarowej przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Szpitala Wojewódzkiego zostało wszczęte [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kabli światłowodowych w osłonie rurowej do istniejących studni wodociągowych na terenie działek obręb Michelin oraz obręb Rybnica we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej przy ul. Toruńskiej 157 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek stanowiących ulice Parkową, Botaniczną i Kościelną we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Figowej i Bobrownickiej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej energetycznej średniego napięcia przy ul. Kruszyńskiej, Al. Królowej Jadwigi we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej ś/c De 110 PE przy ul. Poziomkowej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Rafała Paseli działającego w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Technicznych – Moje Boisko Orlik 2012 wraz z infrastrukturą techniczną, budowę muru oporowego, podjazdu dla niepełnosprawnych, bieżni szkolnej i skoczni w dal

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci cieplnej na terenie działek nr 5/2, 23 obręb Włocławek KM 87 przy ulicy Stodól

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy linii kablowych sn i nn, kanalizacji teletechnicznej i światłowodowej, sieci technologicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, linii oświetleniowych, monitoringu, szaf zasilająco-sterowniczych

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ulicy Smoczej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 o salę gimnastyczną, nadbudowie budynku Szkoły Podstawowe

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 PE ulicy Grodzkiej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Zielnej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie dot. zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie odcinka [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach zadania „Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 12”

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazogeneratora na biogaz

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij