Ogłoszenie dot. obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 30 / XVI / 2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008r.,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”  w dniach od 26 kwietnia 2012r. do 28 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja 2012r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku (sala nr 4 – sala obrad sesyjnych rady miasta ), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w for-mie, o której mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zmianami) każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie, o której mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wnio-sek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2012r.


Treść ogłoszenia (176kB) jpg
Teren planu (314kB) jpg

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (19 kwietnia 2012)
Opublikował: Jakub Sosiński (19 kwietnia 2012, 08:04:39)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (19 kwietnia 2012, 08:08:18)
Zmieniono: Dodano mapę terenu planu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1893

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij